Gemeente houdt burgerpeiling

Het gemeentebestuur houdt een peiling om Bierbeek nog aantrekkelijker en aangenamer te maken.

"Wonen en werken is belangrijk voor ons allemaal. Om een zicht te krijgen op de opvattingen en wensen van onze inwoners, gaat het gemeentebestuur de inwoners bevragen. Wat zijn onze sterke punten en wat zijn de aandachtspunten? Wat moet dringend of anders worden aangepakt?", klinkt het bij de gemeente. Onafhankelijk onderzoeksbureau CC Consult zal de grootschalige bevraging organiseren. Volgende week valt er bij 1.400 willekeurig (uit het bevolkingsregister) gekozen inwoners een vragenlijst in de brievenbus. De vragen kunnen zowel op papier als digitaal worden ingevuld. Alle thema's komen aan bod: hoe wordt de leefomgeving ervaren, wat vinden onze inwoners van de dienstverlening van gemeente, van OCMW en politie, wat met de communicatie, en ga zo maar door. Het onderzoek zal resulteren in een rapport dat ter beschikking wordt gesteld aan alle Bierbeekse politieke partijen en andere geïnteresseerden. Op deze manier wordt mee de basis gelegd voor de opmaak van de nieuwe meerjarenplanning in de volgende legislatuur. (ADPW)