Bremtkapel wordt verbouwd tot multifunctionele ontmoetingsplaats

Bremtkapel in Lovenjoel.
Vertommen Bremtkapel in Lovenjoel.
De gemeente Bierbeek wil de in erfpacht gegeven Bremtkapel verbouwen tot multifunctionele infrastructuur die door de gemeenschap en lokale verenigingen gebruikt kan worden. Hiervoor heeft de gemeente financiële steun ontvangen van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER.

Er staan grote veranderingen op stapel voor de Bremtkapel in Bierbeek. De gemeente zal de komende twee jaar de kapel verbouwen en omvormen tot een multifunctionele infrastructuur. Hiervoor heeft de gemeente een bedrag van 152.000 euro ontvangen van het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER. De herbestemming van de kapel creëert een ontmoetingsplek die momenteel ontbreekt en die het hart van het dorpsleven kan worden. Op deze manier kan de kapel zorgen voor gemeenschapsvorming, maar ook voor culturele activiteiten van lokale verenigingen en voor het toerisme als vertrek- en eindpunt van wandelingen en fietstochten. 

LEADER-projecten 2020

Binnen het afgebakende LEADER-gebied Hageland kunnen initiatieven ter versterking van het platteland rekenen op financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant (25%), de Vlaamse overheid (25%) en Europa (50%). Plattelandsprojecten komen in aanmerking als ze binnen één van deze invalshoeken vallen: leefbare dorpen, armoede en kwetsbaarheid in de landbouw en plattelandsgemeenschap en profilering en promotie van de streekidentiteit. De goedgekeurde projecten worden in de komende twee jaar uitgevoerd.