Bierbeek zoekt cultuurfunctionaris

De gemeente Bierbeek heeft een vacature uitgeschreven voor een voltijds cultuurfunctionaris die tewerk gesteld zal worden op de dienst Vrije Tijd. Hij of zij zal samenwerken met de andere cultuurfunctionaris en met de cultuurfunctionaris-directeur. Als cultuurfunctionaris zal je verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de programmering vanuit het cultuurcentrum, onder meer voor expo's, schoolprogramma's en vorming. Ook zorg je voor de opvolging van sociaal-culturele projecten en samenwerkingsverbanden. Kandidaten die in aanmerking willen komen, moeten van de burgerlijke en politieke rechten genieten, in het bezit zijn van een bachelordiploma en slagen voor de selectieprocedure (interview). Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur opsturen uiterlijk op 8 februari naar het college van burgemeester en schepenen (Speelpleinstraat 8, 3360 Bierbeek) aan de hand van het CV-formulier dat je kan downloaden op www.bierbeek.be. (KHK)