‘Vijftig procent meer sluipverkeer in Koning Albertlaan en Panoramalaan’: politie plant strenge controles

Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V), schepen van mobiliteit Cil Cuypers (sp.a) en korpschef Walter Vranckx aan de Koning Albertlaan.
Vertommen Burgemeester Johan Vanhulst (CD&V), schepen van mobiliteit Cil Cuypers (sp.a) en korpschef Walter Vranckx aan de Koning Albertlaan.
De ANPR-soap in Bierbeek duurt vrolijk verder: het probleem met sluipverkeer in Korbeek-Lo Noord is er alleen maar erger op geworden sinds minister Homans (N-VA) de beslissing heeft ongedaan gemaakt om het sluipverkeer te weren uit de Koning Albertlaan en de Panoramalaan. “Door het afsluiten van de Ganzendries/pellenbergstraat stijgt het aantal auto’s sluipverkeer van 4.000 tot 6.000", klinkt het bij de gemeente Bierbeek. De politiezone Lubbeek gaat de komende periode strenger toezien op het naleven van de verkeersregels in heel deze zone.
De Koning Albertlaan in Bierbeek.
Vertommen De Koning Albertlaan in Bierbeek.

Terwijl het traject Panoramalaan/Koning Albertlaan in Korbeek-Lo voor de zomervakantie dagelijks al 4.000 auto’s moest slikken, stijgt dit aantal sinds het afsluiten van de Ganzendries/Pellenbergstraat tot boven de 6.000 per dag. De politiezone Lubbeek doet vanaf nu extra politiecontroles in deze woonwijk en schoolomgeving.

“Wij gaan vanaf nu dagelijks flitsen, in de mate van het mogelijke. Wij willen de zwakke weggebruikers helpen oversteken aan de kruisingen van de Koning Albertlaan met de Pimberg en de Nieuwstraat. Het wordt tijd dat bestuurders wat hoffelijker rijden. In het algemeen, maar zeker ook hier. Daar wordt door ons naar gekeken. Maar onze focus ligt voornamelijk op het weren van vrachtverkeer uit dit stratencomplex. Vrachtwagens van 3,5 ton of meer horen hier niet. Kleinere vrachtwagens zijn ook al geen evidentie”, zegt korpschef Walter Vranckx van politiezone Lubbeek. Auto’s worden geflitst en beboet bij overdreven snelheid. Al vanaf 37 kilometer per uur betekent dit 53 euro boete, aangezien in de hele zone de beperking van 30 kilometer per uur geldt. Vrachtwagenchauffeurs die de tonnagebeperking niet respecteren riskeren een boete van 174 euro. Zo kreeg een Nederlandse vrachtwagenchauffeur al meteen een boete, nadat deze in de smalle straten ook al een ongeval had veroorzaakt.

Filteren

De gemeente Bierbeek nam begin juni de beslissing om via een ANPR-camera een beperkte toegang te organiseren op de historische sluiproute Koning Albertlaan-Panoramalaan en zo de verkeersleefbaarheid in noordelijk Korbeek-Lo te verbeteren. “Het doel was het doorgaand bovenlokaal verkeer tussen de Diestsesteenweg en de Tiensesteenweg te ‘filteren’. De route zou op werkdagen tijdens de ochtend- en avondspits van 7 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur beperkt toegankelijk zijn voor inwoners uit een brede waaier van straten in Bierbeek, Lubbeek en Leuven.

Bierbeek had een dringende reden. “Vanaf midden augustus werd de verbindingsweg tussen de Tiense- en Diestsesteenweg via Pellenberg/Lubbeek omwille van openbare werken (riolering en fietspaden!) voor lange tijd afgesloten. Deze route telde dagelijks meer dan 6.000 voertuigen, waarvan een deel nu zijn weg zoekt via de woonwijken in Korbeek-Lo Noord”, zeggen burgemeester Johan Vanhulst (CD&V) en schepen van mobiliteit Cil Cuypers (sp.a).

Verzet

Maar er rees verzet tegen de Bierbeekse maatregel. Lubbeek diende een bezwaarschrift in bij de toezichthoudende overheid en Leuven volgde. Ook een honderdtal deelnemers aan een online petitie tekenden protest aan. Vlaams minister Homans (N-VA) nam dan in juli een vernietigingsbeslissing, welke Bierbeek via de pers en de sociale media mocht vernemen. Tijdens het daaropvolgend overleg met de gouverneur werden enkele maatregelen voorgesteld: betere signalisatie om doorgaand vrachtvervoer te weren in de betreffende woonstraten, tijdelijke verkeerslichten op het kruispunt Lange-Lostraat/Heidebergstraat, verhoogd politietoezicht op snelheid en doorgaand zwaar vervoer.

“Verder willen wij het overleg met de buurgemeenten, want ook Holsbeek en Boutersem sluiten aan, alle kansen geven. Tijdens het bemiddelingsgesprek bij de gouverneur erkenden Leuven en Lubbeek de problematiek en beloofden ze mee te werken aan een oplossing. Wij kijken dan ook vol enthousiasme uit naar hun voorstellen om deze problematiek op korte termijn aan te pakken”, vertellen Vanhulst en Cuypers.

Boeiend precedent

Bierbeek zal - na lang wikken en wegen - geen beroep aantekenen tegen de beslissing van de minister. “Hoewel het Bierbeeks bestuur ernstige bedenkingen heeft bij de interpretatie van het gehanteerde begrip ‘lokaal belang’ en ‘algemeen belang’, zoals wij die kunnen lezen in de beslissing. De minister oordeelt ook dat een lokaal bestuur geen dergelijke beslissingen mag nemen zonder instemming van ‘geïmpacteerde gemeenten’ en dat is toch een boeiend precedent voor allerlei beslissingen waarbij de gemeentelijke autonomie dan niet meer telt?”, menen Vanhulst en Cuypers. “Bovendien gaat zij totaal voorbij aan het aantoonbare jarenlange overleg (via verslagen allerlei, briefwisseling en e-mailverkeer). Een beroep zou echter ook veel te lang duren terwijl wij nú oplossingen zoeken. En de Raad van State kan enkel oordelen over de wettigheid (rechtmatigheid) van een bestreden administratieve beslissing, niet over de opportuniteit/inhoud. Beroep over de inhoud van de beslissing is jammer genoeg niet meer mogelijk sinds de invoering van het decreet over het lokaal bestuur in januari 2019, een situatie die wij intussen hebben aangekaart bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)”, klinkt het nog bij Vanhulst en Cuypers. Zij rekenen wel op begrip en gezond verstand.

“Gezien de overvloed aan verkeer vragen wij met aandrang dat wie hier niet echt moet zijn alternatieve wegen zoekt. En wie er toch wil passeren, vragen wij expliciet de verkeersregels te respecteren, hoffelijk te zijn en extra aandacht te besteden aan de zwakkere weggebruikers en schoolgaande jeugd. Zo wordt de extra stroom voertuigen al iets draaglijker voor de omgeving”, besluiten Vanhulst en Cuypers.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.