Bewoners Noeveren vrezen komst woonproject

Een aantal bewoners van Noeveren maakt zich zorgen over de mogelijke komst van een nieuw woonproject in hun wijk. "Een stuk belangrijk, goed bewaard erfgoed dreigt verloren te gaan", klinkt het. "Dit project mag er nooit komen."

Een bord dat momenteel te zien is in de wijk Noeveren laat er geen misverstand over bestaan: "Wij willen loofbomen, geen Talboom'en." Het opschrift verwijst naar het studiebureau Talboom, dat de mogelijkheden onderzoekt voor een stuk gronden in Noeveren die eigendom zijn van Waterwegen en Zeekanaal. De bewoners zijn ongerust. "Er is sprake van een realisatie van 20.000 vierkante meter bewoonbare oppervlakte", weet Flor Buggenhout. "Dat komt overeen met ongeveer 150 appartementen. Dat project mag hier nooit komen. Een belangrijk en goed bewaard stuk cultureel en archeologisch erfgoed zou voor altijd verloren gaan."

Volgens schepen van Ruimelijke Ordening Dany Bosteels (Open VLD) is er nog niets beslist. "Talboom voert er enkel een volumestudie uit, om te kijken wat er zou kunnen komen. Over het aantal wooneenheden is nog met geen woord gerept. Maar als daar al iets komt, gaat dat zeker in functie zijn van het ruimere draagvlak en in de omgeving moeten passen. Het gaat trouwens om een beschermd dorpsgezicht. Daar kan dus niks veranderd worden zonder de goedkeuring van Onroerend Erfgoed." (BCOR)

De bewoners van Noeveren - hier op de gronden waar mogelijk een woonproject komt - maken hun ongerustheid duidelijk met een bord.
Ben Conaerts De bewoners van Noeveren - hier op de gronden waar mogelijk een woonproject komt - maken hun ongerustheid duidelijk met een bord.