Waterstroom drijft sluis aan

Proefproject met hydroturbine in Kallosluis

De waterstroom bij het versassen van schepen kan heel wat elektriciteit opwekken.
Kristof Pieters De waterstroom bij het versassen van schepen kan heel wat elektriciteit opwekken.
Nog de hele maand januari loopt in de Kallosluis een proefproject met een hydroturbine. Het 15 meter lange toestel werd in een waterafvoerkanaal geplaatst en zal gebruik maken van de kracht van de waterstroom om energie op te wekken. Als het proefproject succesvol is, wil het Havenbedrijf in de toekomst alle sluizen energieneutraal maken.

De haven van Antwerpen telt momenteel zeven zeesluizen, waar dagelijks een grote hoeveelheid water wordt versast. Om te testen hoe deze waterstroom kan worden ingezet om elektriciteit op te wekken, heeft het Havenbedrijf een hydroturbine met een vermogen van 100kW geplaatst in de Kallosluis. Het constructiebedrijf De Meyer ontwikkelde de turbine in samenwerking met Water2Energy. De Meyer stond daarna ook in voor de bouw en de installatie van de waterturbine.

“De turbine heeft een verticale as van 15 meter lang die in een waterafvoerkanaal werd geplaatst en daar gebruikt maakt van de kracht van de waterstroom om energie op te wekken”, licht Matthias Lootens, onderhoudsingenieur bij Havenbedrijf Antwerpen, toe. In het afvoerkanaal stroomt water door als het waterpeil in de sluis van een hoog naar een lager niveau wordt gebracht. Die waterkracht heeft heel wat potentieel. “Het is de eerste keer dat een dergelijk systeem wordt uitgetest op een zeesluis. Waterstroming zorgt voor extra uitdagingen, zoals slibafzetting, maar het is ons gelukt om de hydroturbine succesvol te plaatsen en we zijn nu volop bezig met de testen.”

De 15 meter lange hydroturbine werd geplaatst in een waterafvoerkanaal van de Kallosluis.
Havenbedrijf Antwerpen De 15 meter lange hydroturbine werd geplaatst in een waterafvoerkanaal van de Kallosluis.

In een eerste proeffase tot eind januari zal het elektrisch potentieel vermogen van deze techniek gemeten worden. Na afloop van deze testfase volgt een evaluatie en indien de testen succesvol zijn, is de volgende stap om de hydroturbine door middel van een generator met het elektriciteitsnet te verbinden. “De Kallosluis heeft een jaarlijks verbruik van ongeveer 500 MWh. De testen zullen uitwijzen hoeveel energie er precies kan worden opgewekt, en dus hoeveel turbines er moeten worden ingezet om, tegen 2020, de Kallosluis volledig op de kracht van waterstroom te laten werken en daarmee energieneutraal te maken. Dit kan dan vervolgens worden uitgebreid naar de andere zes sluizen in de haven.” 

De test met de hydroturbine is een concreet voorbeeld van de innovatieve ideeën die het Havenbedrijf in de praktijk omzet om de haven duurzamer te maken. “Energietransitie speelt daarin een cruciale rol”, zegt Piet Opstaele, innovatiemanager bij het Havenbedrijf Antwerpen. “Met deze hydroturbine testen we een unieke en vooruitstrevende techniek om energieverbruik op te wekken uit duurzame bronnen. Op termijn is het onze doelstelling om alle sluizen in de haven volledig energieneutraal te maken door middel van het gebruik van waterkracht. Dit betekent een jaarlijkse energiebesparing van 1500 MWh, wat overeenkomt met het jaarlijks verbruik van 425 gezinnen. Deze test zal ons belangrijke inzichten geven om hier in verdere en concrete stappen te kunnen zetten.”

De opgewekte stroom zal in de eerste plaats gebruikt worden om de sluizen energieneutraal te maken. Als er dan nog over is, dan zouden ook gezinnen van de stroom gebruik kunnen maken.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.