Vleermuizen mogen op hotel tijdens werken in Hedwigepolder: “Dieren tijd geven om nieuw onderkomen te vinden”

De vleermuizentoren is dertien meter hoog en wordt gebouw in de talud van de dijk.
Kristof Pieters De vleermuizentoren is dertien meter hoog en wordt gebouw in de talud van de dijk.
De aanleg van het nieuw overstromingsgebied in de Hedwigepolder is uit de startblokken geschoten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de vroegere ‘bewoners’ van het gebied. Omdat er heel wat schuren gesloopt en bomen gerooid zijn, krijgen vleermuizen een ‘hotel’. Het gaat om een imposant bouwwerk van liefst dertien meter hoog. Een deel ervan komt later terug onder het zand van de dijk.

Grote vrachtwagens rijden momenteel af en aan in de 300 ha grote Hedwigepolder. De ontpoldering is in volle gang en er zijn al heel wat voorbereidende werken uitgevoerd om het terrein ‘bouwklaar’ te maken. De leegstaande huizen en schuren zijn gesloopt en lange rijen populieren werden gerooid. In de toekomst zal de Hedwigepolder in Nederland en de Prosperpolder in België worden teruggegeven aan de Schelde. Het water zal er vrij kunnen in- en uitstromen zodat de slikken en schorren ontstaan. “Getijdennatuur houdt het ecosysteem van de Schelde gezond”, zegt Laurent Vanden Abeele van het Agentschap Natuur en Bos. “Slikken en schorren zuiveren het water en verrijken het met zuurstof en silicium. Deze riviernatuur trekt ook bijzondere en vaak zeldzame planten en dieren aan. De eerste twintig jaar na de ontpoldering zal de streek een open vogelgebied zijn. Onder meer lepelaars, kieviten en kluten zullen in de slikken op zoek gaan naar bodemdiertjes. Wie weet strijkt zelfs de zeearend er neer.”

Kristof Pieters

Vleermuizenhotel

Maar er gaat ook aandacht naar de huidige bewoners van het gebied, zoals vleermuizen en uilen. Die moeten de tijd krijgen om een andere woonst te vinden. Om hen een handje te helpen, is een stappenplan opgesteld. “We rooien niet alle bomen in één keer want vleermuizen huizen vaak in holtes. Daarnaast zijn er in het omliggende gebied al verschillende kleinere vleermuizenkasten opgehangen.” Blikvanger van het ‘herhuisvestingsproject’ is echter ongetwijfeld het enorme vleermuizenhotel dat momenteel wordt opgetrokken aan de rand van het gebied. Het gebouw is maar liefst dertien meter hoog. De vleermuistoren bestaat uit verschillende compartimenten. Het bovenste deel is vol spleten en openingen waarlangs de dieren binnen geraken. Het onderste deel komt nadien terug onder de grond te liggen. Het vleermuizenhotel werd daarom opgetrokken in de talud van de dijk. Zo ontstaat er onderaan een koele kelderverdieping. Vleermuizen hebben graag ruimtes die constant zijn van temperatuur.

Betonnen kelder

Onder meer de ruige dwergvleermuis en de gewone dwergvleermuis zullen in de toren hun intrek nemen. De grootoorvleermuis zal het hotel vooral gebruiken als kraamkolonie om jongen te baren. Ook de rosse vleermuis zal er mogelijk opduiken in de toekomst. Er ging ook veel aandacht naar de architectuur van de toren. De betonnen kelder komt natuurlijk onder het maaiveld te liggen, maar daarboven is er gekozen voor hetzelfde metselwerk als van schuren in de omgeving.

De grondwerken in het gebied zijn volop aan de gang.
Kristof Pieters De grondwerken in het gebied zijn volop aan de gang.

Panoramaheuvel

Momenteel zijn ook de grondwerken al volop bezig in het gebied. De hoofdgeul zal tachtig meter breed en vijf meter diep zijn. De meeste grond wordt herbruikt voor de aanleg van de ringdijk. Een deel gaat echter naar een panoramaheuvel van 28 meter hoog die aan de kant van het Verdronken Land van Saeftinghe komt. De werken moeten normaal gezien tegen het voorjaar van 2023 klaar zijn. Tegen die tijd is ook het Grenspark Groot Saeftinghe een feit. Er zal dan één aaneengesloten natuurgebied van 4.700 ha groot zijn.

Kristof Pieters
Kristof Pieters
Kristof Pieters
Kristof Pieters
Kristof Pieters