Verkaveling in Gaverlandstraat

De gemeenteraad van Beveren heeft het wegtracé goedgekeurd van een nieuwe verkavelingsgronden tussen de Gaverlandstraat en de Guldenvliesstraat in Melsele. De verkaveling valt binnen het RUP 'Meersen Zuid' en het ontwerp voorziet een nieuwe verkaveling voor 18 bouwkavels. Die komen deels te liggen langs een nieuwe doodlopende insteekweg van ongeveer 150 meter lang via de Gaverlandstraat tussen de huisnummers 22 en 26. Hier worden 11 kavels voorzien (4 voor halfopen- en 7 voor gesloten bebouwingen) en een 17 meter brede groenstrook langs de waterloop. Anderzijds komt er een uitbreiding van de Guldenvliesstraat over een afstand van 30 meter met op het einde een keerpunt waar 7 kavels (4 voor halfopen- en 3 voor gesloten bebouwingen) komen. Er is ook een fietspad van drie meter breed dat de gemeente zal aanleggen in de groenstrook. Tijdens het openbaar onderzoek werden 3 bezwaarschriften ingediend, waarin wordt gevraagd om geen doorsteek van de N70 naar de Gaverlandstraat via de Guldenvliesstraat te voorzien maar een trage weg. Ook is men bezorgd over de inkijk bij de bestaande woningen in de Guldenvliesstraat. Met de bezwaren zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden. (PKM)