Verbod op afschieten van feestvuurwerk

Net als in andere steden en gemeenten in onze regio vaardigde het college van Beveren een verbod uit voor het afschieten van feestvuurwerk door particulieren op het hele grondgebied van de gemeente. Voor het afschieten van vuurwerk op nieuwjaar kan bij de gemeente dus geen vergunning meer worden aangevraagd. (PKM)