Tussenkomst voor keuring waterafvoer

De gemeenteraad heeft een reglement goedgekeurd waarbij een tussenkomst wordt verleend bij de keuring van een privéwaterafvoer. De gemeente Beveren legt regelmatig gescheiden rioleringsstelsels aan. Daarna zijn bewoners verplicht hierop aan te sluiten. De aansluiting op de riolering is echter onderworpen aan een keuring. Tot november 2013 werd een subsidie toegekend voor de afkoppelingsdeskundige en de keuring. In november 2013 werd die subsidie beperkt tot de vergoeding van de afkoppelingsdeskundige. Om subsidie te kunnen krijgen voor rioleringsprojecten moet de gemeente echter kunnen aantonen dat alle aanpalende afgekoppeld werden door het voorleggen van de geldige keuringsattesten. Sinds 1 juli 2011 is de keuring bij nieuwe bouwvergunningen verplicht. De tussenkomst is dan ook beperkt tot woningen van voor deze periode. De toelage is er zowel voor toekomstige rioolprojecten als een aantal van de voorbije jaren zoals de Burggravenstraat, Klapperstraat, Vogelenzang, Priesteragiestraat, Rijkstraat, Zwaantje, Moerringstraat en Borringstraat. (PKM)