Toekomstplan voor leefbaarder Ouden Doel

BESTUUR GAAT OP VOLGENDE GEMEENTERAAD ONTWERPER AANSTELLEN

De gemeente gaat de vernietiging van het GRUP door de Raad van State niet afwachten en zal op de volgende gemeenteraad een ontwerper aanstellen voor de opmaak van een toekomstplan voor het gehucht Ouden Doel. Voor het dorp Doel zelf is intussen een 'task force' aangesteld die zal bekijken welke maatregelen nodig zijn om de leefbaarheid te verbeteren. Het ziet er naar uit dat de onzekerheid nog wel enkele jaren zal aanhouden.

De Raad van State had al grote delen van het plan voor de havenuitbreiding vernietigd, maar binnenkort volgt wellicht de genadeslag. De auditeur bij de Raad van State heeft namelijk geadviseerd om ook het zogenaamde moeder-GRUP te vernietigen. De gemeente Beveren had dit verzoek ingediend, omdat ze de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg wil behouden. Ook Doel 2020 had een procedure aangespannen. Het Vlaamse Gewest moet tegen 15 februari een memorie van antwoord indienen. In de maanden daarna zal de Raad van State in zitting bijeen komen en vervolgens een arrest vellen. Het advies van de auditeur wordt echter bijna steeds gevolgd.

"Scenario Doel vermijden"

Het gemeentebestuur van Beveren gaat het vonnis niet afwachten en op de volgende gemeenteraad een ontwerper aanstellen die een toekomstplan moet maken voor Ouden Doel. "Het is vooral een politiek signaal", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "Er zijn in het verleden beloften gedaan dat dit gehucht gespaard zou blijven, maar die zijn nooit ingelost. Met een RUP willen we de bewoners wat zekerheid bieden en een wettelijk kader maken om te bouwen en verbouwen. Er zijn door de ligging van dit gehucht naast een dijk natuurlijk niet zoveel mogelijkheden. Anderzijds zijn er in het verleden wel al enkele huizen gesloopt, waar misschien nu opnieuw gebouwd kan worden. We willen in ieder geval een zelfde scenario vermijden als in Doel, waar bijna iedereen wegtrok en vervolgens het verval intrad."

Zopas liep de inspraakronde af met betrekking tot het alternatievenonderzoek naar de 'realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied'. De gemeente heeft ook een advies geformuleerd en zegt dat er in ieder geval geen sprake kan zijn van bijkomende natuurcompensatiegebieden. "Daar is geen draagvlak meer voor", benadrukt Van de Vijver. "Ook moeten er voorafgaand maatregelen worden genomen op vlak van mobiliteit. Geen bijkomend dok graven en pas achteraf de verkeersknoop oplossen!"

Inzinkbare palen

De gemeente hoopt dat er geen jarenlange nieuwe onzekerheid komt voor het hele gebied, maar een snelle uitbreiding van de haven lijkt nog niet voor morgen. Daarom is er intussen ook een Task Force aangesteld voor Doel onder leiding van Freddy Aerts van de afdeling Maritieme Toegang (AMT). "Het Vlaams gewest wil de slagboom op de enige toegangsweg naar Doel vervangen door inzinkbare palen en bekijkt ook andere maatregelen om de leefbaarheid te verbeteren", zegt Van de Vijver. "Er ligt ook een voorstel op tafel om alle onteigende en leegstaande huizen over te dragen. De Maatschappij Linkerscheldeoever heeft bij bewoners immers veel krediet verloren en ligt vaak onder vuur. AMT zou daarom het beheer van de leegstaande woningen overnemen en hopelijk kan het Vlaams gewest dan het vandalisme en de vernielingen een halt toeroepen."

Op de volgende gemeenteraad wordt een ontwerper aangesteld die een toekomstplan moet maken voor Ouden Doel.
Kristof Pieters Op de volgende gemeenteraad wordt een ontwerper aangesteld die een toekomstplan moet maken voor Ouden Doel.