Tachtigjarige Oorlog inspiratie voor straatnamen

De gemeenteraad van Beveren heeft enkele nieuwe straatnamen goedgekeurd en liet zich daarbij inspireren door de Tachtigjarige Oorlog.


De nieuwe verkaveling langsheen de Alexander Farnèselaan in Melsele omvat twee nieuwe straten en die krijgen de naam Geuzenlaan en Willem Van Oranjelaan. De verkaveling vormt de eerste fase van het project "Meersen-Zuid. Op middellange termijn zal deze verkaveling nog gevoelig uitgebreid worden. De straatnamen in de omgeving verwijzen nu naar de periode van de scheiding van de Nederlanden: Keizer Karelstraat, Guldenvliesstraat, Alexander Farnèselaan en Marnixstraat (Filips van Marnix van Sint-Aldegonde, burgemeester van Antwerpen die die stad overgaf aan Farnese). Aan de Gemeentelijke Cultuurraad werd gevraagd om zes namen voor te stellen die in aanmerking komen als straatnaam in deze buurt. De cultuurraad stelde Geuzenlaan, Hertog Margarethalaan, Willem Van Oranjelaan, Eedverbondlaan, Scheepsbruglaan en Hooplaan voor. Het college geeft de voorkeur aan 'Geuzenlaan' en 'Willem Van Oranjelaan'. De andere namen zullen voor de volgende fases gebruikt worden. De term 'geuzen' verwijst naar de vrijheidsstrijders die de Spanjaarden bevochten. Willem van Oranje leidde de opstand tegen Filips II en nam de katholieken in bescherming tegen fanatieke protestanten. (PKM)