Stevenheydens ontgoocheld door zwakke reactie op voorstel Weyts

Vorige week verraste Vlaams minister Weyts met zijn voorstel van havenuitbreiding met een Saeftinghedok-light waarmee het polderdorp Doel finaal van de kaart zou worden geveegd. "De karige reactie vanuit het college van de gemeente Beveren is zorgwekkend", vindt onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens. "Men zou toch verwachten dat het gemeentebestuur haar eigen standpunten met meer moed zou verdedigen. In 2012 en 2013 maakte het gemeentebestuur zowel in de prioriteitennota als in het bestuursakkoord een prioriteit van een standpunt tégen het Saeftinghedok. Als men zich zorgen maakt om de mobiliteit in Beveren en het Waasland dan moet het gemeentebestuur élke significante uitbreiding op Linkeroever afwijzen. Nog eens miljoenen containers betekent op termijn niets anders dan complete stilstand en onleefbaarheid voor de dorpskernen. Met het verzet daartegen moet men niet wachten tot 2019. Dat moet nu gebeuren", vindt Stevenheydens. (PKM)