Samenscholingsverbod tegen vandalen

DOEL NEEMT MAATREGELEN OM VERNIELINGEN TE VOORKOMEN

De verdwijnpaal aan de Engelsesteenweg, waar ook een registratieplicht geldt.
Kristof Pieters De verdwijnpaal aan de Engelsesteenweg, waar ook een registratieplicht geldt.
Gemeente en politie hebben een nultolerantie ingevoerd om de overlast in Doel te stoppen. Er is een samenscho-lingsverbod van kracht gegaan van meer dan drie personen en dit van 21 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens. Overtredingen hierop worden meteen bestraft met een GAS-boete. De politie zal extra manschappen inzetten voor de controle.

Het gaat de laatste maanden van kwaad naar erger in Doel: vandalisme, inbraken, geluidsoverlast en zelfs brandstichting. Anderhalve week geleden ging er nog een woning in vlammen op. Recent werd ook vandalisme vastgesteld op de begraafplaats. "Tot nog toe waren de kerk en de begraafplaats de twee plaatsen waar men nog wat respect voor opbracht, maar zelfs dat is nu verdwenen", zegt burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). "We hebben daarom besloten een nultolerantie in te voeren."

Recent werden er ook enkele grafzekeren beschadigd door vandalen.
Kristof Pieters Recent werden er ook enkele grafzekeren beschadigd door vandalen.

Meteen beboet

De vernielingen worden vooral toegeschreven aan grote groepen- vooral Nederlandse- jongeren die 's nachts komen ronddwalen in Doel. Om hier paal en perk aan te stellen heeft de burgemeester een nieuwe politieverordening ondertekend. Er is voortaan een samenscholingsverbod van kracht voor meer dan drie personen en dit van 21 uur 's avonds tot 9 uur 's morgens. Het gaat om het hele centrum vanaf de toegang op de Engelsesteenweg. Ook de jachthaven en de dijk tussen de kerncentrale en het Deurganckdok vallen binnen de perimeter. De politiezone Waasland-Noord heeft opdracht gekregen om toezicht te houden op de naleving van het nieuwe reglement.


"En we zijn niet van plan om eerst waarschuwingen te geven. Er zal meteen beboet worden", belooft Van de Vijver. "Dat Nederlanders niet op de hoogte zijn, interesseert me niet. Het nieuwe politiereglement zal nog aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor bekrachtiging, maar het is nu al in voege gegaan. Iedereen wordt verondersteld de wetgeving te kennen en dus is elke overtreding strafbaar. Bovendien heeft niemand, buiten de bewoners zelf, 's nachts iets in Doel te zoeken en al zeker niet in groep."


Intussen zijn er in de Engelsesteenweg verdwijnpalen geïnstalleerd. De nieuwe politieverordening koppelt hier een registratieplicht aan. Als de palen omhoog staan, kan men Doel enkel binnenrijden na registratie met de elektronische identiteitskaart. Dat is het geval op weekdagen tussen 18 uur 's avonds en 6 uur 's morgens en in het weekend van vrijdagavond 18 uur tot maandagochtend 6 uur. Wie geen elektronische identiteitskaart heeft, moet via de praatpaal contact opnemen met de politiezone Waasland-Noord en moet dan meteen ook een uitleg geven waarom men Doel 's avonds of 's nachts nog wil bezoeken.Klein detail bij de maatregelen: voorlopig zijn er nog enkele technische problemen met de verdwijnpalen. "Zolang deze niet opgelost zijn, blijven de palen ingezakt", vervolgt Van de Vijver. "We zitten namelijk nog altijd met twee horecazaken in Doel en die moeten wel bereikbaar blijven natuurlijk. We hopen dat de mankementen zo snel mogelijk opgelost geraken. Intussen gaat de politie wel al extra mankracht vrijmaken voor intensieve controles."