Rel rond bomen op Dijdrijk

ROOFVOGELS MAKEN NATUUR ONVEILIG PAARDEN ETEN SCHORS POPULIEREN

ANB wil de bomen weg omdat er zich roofvogels in schuilhouden die een bedreiging vormen voor het aanpalende natuurgebied.
Kristof Pieters ANB wil de bomen weg omdat er zich roofvogels in schuilhouden die een bedreiging vormen voor het aanpalende natuurgebied.
De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) liggen in de clinch over de Drijdijk in Verrebroek. ANB wil de populieren op de dijk weg, omdat er zich roofvogels in verschuilen die het aanpalende natuurgebied onveilig maken. De gemeente vindt dat er niet geraakt mag worden aan dit dorpszicht, dat bovendien een buffer vormt met de haven, en eist dat ANB optreedt tegen de wilde paarden die de populieren kapot maken.

De kilometerslange Drijdijk vormt al jaren een natuurlijke buffer tussen de polderdorpen Kieldrecht en Verrebroek enerzijds en het havengebied anderzijds. Als het van het Agentschap Natuur en Bos afhangt, moeten de hoge canadapopulieren echter weg van de dijk. In de populieren nestelen zich namelijk roofvogels en eksters en die vormen een bedreiging voor de jongen van zeldzame vogelsoorten in het aanpalend natuurgebied.

Paarden eten de schors van de bomen op.
Kristof Pieters Paarden eten de schors van de bomen op.

Schuilplaats voor vogels

Het natuurcompensatiegebied van bijna 37 hectare werd in 2007 naast de Drijdijk aangelegd. Het kostte de Vlaamse overheid meer dan twee miljoen euro om de terreinen aan te kopen en in te richten als plas- en oevergebied. Het Agentschap Natuur en Bos diende tien jaar geleden al een eerste keer een aanvraag in om de hoge bomen op de dijk te rooien. Op de Drijdijk staan vier rijen canadapopulieren en de hoge toppen vormen een ideale schuilplaats voor roofvogels om het natuurgebied te overschouwen en toe te slaan bij kleinere soorten. De populieren zijn ook ideale nestplaatsen voor eksters en die hebben eveneens een kwalijke reputatie om andere vogels als prooi te zien. Normaal bestaat hun kostje voornamelijk uit insecten en aas, maar in het voorjaar willen ze ook wel eens eieren en jongen van andere vogels aan hun eigen jongen voeren. In 2013 nam ANB opnieuw een poging om de populieren te rooien, maar de gemeente weigerde ook toen een kapvergunning af te leveren.

Grazende paarden

Het college buigt zich maandag opnieuw over het dossier. Bovendien is er nog een ander probleem. Wilde konikpaarden, die door ANB zijn uitgezet om het gebied te begrazen, beschadigen de binnenste bomenrij door de schors te eten. "Op een vergadering werd letterlijk gezegd dat dit voor hen geen probleem is, omdat ze de bomen toch liever kwijt dan rijk zijn", zegt schepen van groenbeleid Filip Kegels (N-VA). "Als ze geen actie ondernemen, zullen de bomen afsterven. Het is nochtans eenvoudig om de draadafsluiting een meter op te schuiven." De andere drie bomenrijen lopen geen gevaar en zijn eigendom van de Polder van het Land van Waas. "Maar we vrezen dat de druk om ook die te rooien zal opgevoerd worden", vervolgt Kegels. "Intussen heeft de Vlaamse Milieumaatschappij aan de andere zijde van de Drijdijk een waterloop verbreed en natuurlijk ingericht, iets wat nog meer watervogels zal aantrekken. We hebben uiteraard geen probleem met die vogels, maar we hechten ook veel belang aan het historisch karakter van de Drijdijk. Het is toch een bekend dorpszicht en bovendien een belangrijke buffer. De vier bomenrijen onttrekken de haven aan het zicht en houden ook het geluid tegen. Voor ons is dit een belangrijk element in het landschap, dat bovendien bijdraagt tot de leefbaarheid."