Reeks nieuwe straatnamen

De gemeenteraad van Beveren heeft een aantal nieuwe straatnamen goedgekeurd. Voor het woonproject tussen de Kruibekesteenweg, Piet Stautstraat en Hendrik Conciencestraat werd de naam 'Walhof' gekozen. De straat op het oude voetbalveld in Vrasene voor een sociaal woonproject zal de naam 'De Koefering' krijgen. Verder is er een 'Steentijdstraat' in Verrebroek. Die situeert zich ten zuiden van de Schoorhavenweg en ten oosten van de Verrebroekstraat in het Logistiek Park West. De naam is een knipoog naar de opgravingen die er plaatsvonden naar prehistorische restanten. Intussen liggen er nog twee andere voorstellen op tafel. In Melsele stelt de cultuurraad de straatnaam Donckhof voor, voor een nieuwe insteekweg op de Koolputstraat op ongeveer 60 meter van de Dijkstraat. Het gaat om een toponiem want dit gebeid was gekend onder de naam 'Ten Donck'. Het ontwerp voorziet een verkaveling voor veertien percelen in dit binnengebied. Nog in Melsele wordt een nieuwe insteekweg aangelegd in de Gaverlandstraat voor een verkaveling van achttien woningen. Zeven kavels worden ontsloten via de Guldenvliesstraat en de resterende elf kavels via de Gaverlandstraat. De cultuurraad stelt hier de naam Pillekeshof voor omdat de plaats vroeger bekend stond als de 'Pillekesput'. (PKM)