Provincie zal beleid Polderbestuur doorlichten

Het gemeentebestuur van Beveren gaat de provincie vragen om het beleid van het Polderbestuur door te lichten. Men wil zo nagaan of de verkoopbeloftes van gronden onwettig tot stand zijn gekomen. Op de vraag om de dijkgraaf voorlopig te schorsen, wou en kon het gemeentebestuur niet ingaan.

Op de gemeenteraad vond dinsdagavond een verhit debat plaats over de perikelen bij het Polderbestuur. Een klokkenluider bracht recent aan het licht dat in november vorig jaar een aantal verkoopbeloften goedgekeurd waren voor strategische gronden voor de havenuitbreiding. Deze dossiers stonden vervat onder het weinigzeggende agendapunt 'dadingen'. Nochtans had een ruime meerderheid op de algemene vergadering enkele jaren terug duidelijk gemaakt dat er onder geen beding zou meegewerkt worden aan de havenuitbreiding door gronden te verkopen.

Misleiding

Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens wou weten of er sprake was van misleiding door de dijkgraaf en vroeg het nodige te ondernemen bij het provinciebestuur, dat de voogdij heeft over de Polder Land van Waas. De gemeenteraad ging hier op in. Er zal nu formeel aan de provincie gevraagd worden om een onderzoek te openen. Ook zal men het Polderbestuur vragen om meer transparantie aan de dag te leggen bij haar werking. Stevenheydens wou nog een stapje verder gaan en vroeg ook de dijkgraaf voorlopig te schorsen. Volgens de meerderheid is echter enkel de provincie hiertoe bevoegd.

Vertrouwen geschaad

Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) heeft wel bedenkingen bij het feit dat niemand in het Polderbestuur of de algemene vergadering wist wat er precies werd goedgekeurd. Voor de gemeente waren schepen Raf Van Roeyen (CD&V) als waarnemer in de raad van bestuur en schepen Filip Kegels (N-VA) in de algemene vergadering vertegenwoordigd. Kegels ziet zijn vertrouwen geschaad en steunt dan ook een onderzoek door de provincie. Volgens Stevenheydens is het kalf jammer genoeg wel al half verdronken, want de onteigeningscommissaris heeft intussen laten weten dat de verkoopbeloften niet meer kunnen worden teruggedraaid, behalve voor de gronden waar er geen akkoord is met de pachter. (PKM)