Protest tegen massale bomenkap

ERFGOEDGEMEENSCHAP EN NATUUR EN BOS LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR

Vertegenwoordigers van Erfgoedgemeenschap Doel en Polder op de dijk van de Zoetenberm. Ook hier moeten alle populieren plaatsmaken voor minder hoge bomen.
Foto Pieters Vertegenwoordigers van Erfgoedgemeenschap Doel en Polder op de dijk van de Zoetenberm. Ook hier moeten alle populieren plaatsmaken voor minder hoge bomen.
Er is een hevige discussie ontstaan over het rooien van honderden bomen in Verrebroek, Kieldrecht en Doel. Erfgoedgemeenschap Doel en Polder vindt ze waardevol, maar het Agentschap Natuur en Bos wil de populieren weg, zodat roofvogels niet langer van daaruit kunnen jagen op weidevogels in de natuurgebieden.

Het Beverse schepencollege besliste om geen actie meer te ondernemen tegen de geplande kap van bomen op de Drijdijk in Verrebroek. Die wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) laten rooien zodat roofvogels niet langer van daaruit op weidevogels kunnen jagen in het aanpalende natuurgebied. Maar volgens de Erfgoedgemeenschap Doel en Polder is het geen alleenstaand feit.

Respect

"Eerder werden al tientallen bomen gekapt op de Hogen Dijk in Kieldrecht", zegt woordvoerder Karel Sterckx. "Ook op andere plaatsen in de polder moeten honderden bomen verdwijnen. Het gaat om de volledige Zoetenberm in Ouden Doel en de dijk van de nieuw Arenbergpolder. Het gaat hier niet om bomen die 'kaprijp' zijn, maar wel om relatief jonge bomen, die weg moeten voor natuurcompensatie."


De Erfgoedgemeenschap vindt dat het kappen van de bomenrijen getuigt van weinig respect voor het eeuwenoude landschap. "Bomenrijen op de dijken zijn onlosmakelijk verbonden met het typische polderlandschap", gaat hij verder. "Door ze massaal te kappen wordt het landschap verminkt. Dat de gemeente Beveren en het Polderbestuur Land van Waas zich daar bij neerleggen, valt niet te begrijpen. We roepen beide besturen op actief te strijden voor het behoud van de polder, inclusief de bomenrijen."


Schepen Filip Kegels (N-VA) benadrukt dat er geen onvoorwaardelijk fiat is gegeven. "Aan Drijdijk mag alleen geraakt worden als er een nieuw inrichtingsplan is, waar alle betrokken partijen zich kunnen in vinden", reageert hij. "Na de zoveelste aanvraag voor een kapvergunning voor de bomen op Drijdijk zijn we inderdaad in onderhandeling gegaan. We bekijken welke nieuwe beplanting er kan komen, maar bestuderen ook de mogelijkheid voor onder meer een fiets- en wandelpad en zitbanken. We willen ook de andere natuurgebieden onder de loep nemen en er meer recreatie mogelijk maken."


ANB laat weten dat er wel degelijk rekening wordt gehouden met landschappelijke elementen, erfgoed en de vraag naar recreatie. "Maar het behalen van de Europese natuurdoelen blijft de eerste vereiste", zegt projectleider Laurent Vanden Abeele. "Dat is de basisvoorwaarde voor de verdere uitbreiding van de haven."


ANB wijst erop dat er alleen meer natuurgebied aangelegd moet worden als de doelen niet worden gehaald. Wat Drijdijk betreft, nuanceert Natuur en Bos wel dat het kappen van de populieren nog niet voor het eerstkomende jaar is en er inderdaad eerst een inrichtingsplan moet zijn. Er zullen nieuwe bomen worden aangeplant, maar geen populieren meer, want de bomen mogen niet hoger meer zijn dan zes meter.