Project Werklift wordt uitgebreid

Het OCMW van Beveren gaat het project 'Werklift' van de Groep Intro verder zetten en uitbreiden.

De afdeling maatschappelijke dienstverlening is er voorstander van om het tewerkstellingsproject uit te breiden omdat het mensen correcte arbeidsattitudes aanleert en een beter inzicht geeft in hun vaardigheden. Dit geeft een betere kans op slagen bij een latere tewerkstelling. Op lange termijn zou dit moeten leiden tot een verlaging van het aantal personen met een OCMW-uitkering omdat zij zelf hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt.


Er zal een overeenkomst met Groep Intro worden aangegaan voor de uitbreiding van project Werklift van 8 naar 16 personen.


(PKM)