Professoren vragen stopzetting onderzoek containercapaciteit

Vanuit de universiteiten KULeuven, UA en UGent doen een aantal professoren en onderzoekers de oproep om het onderzoek naar extra containercapaciteit in de haven stop te zetten. Ze doen dit via een open brief aan de bevoegde ministers Ben Weyts en Joke Schauvliege. Volgens de professoren is er vooral een probleem met de invulling van het decreet 'Complexe Projecten'. Deze nieuwe procedure werd in het leven geroepen nadat het vorige plan om de haven uit te breiden werd vernietigd door de Raad van State.

Dieptepunt

Via een procedure 'Complexe Projecten' wil de overheid zoveel mogelijk partijen rond de tafel brengen, inspraak geven en overleg plegen. "Maar de huidige gang van zaken is hiermee niet in overeenstemming", klinkt het in de universitaire wereld. Het parallel lanceren van het zogenaamd 'negende alternatief' met een nieuw Saeftinghedok door minister Weyts op het einde van een overlegdag zijn voor de onderzoekers de spreekwoordelijke druppel geweest die het vertrouwen tot een dieptepunt hebben teruggebracht. "We stellen daarom voor om een pauze te houden en een andere aanpak te kiezen. Een maatschappelijk draagvlak kan namelijk niet worden afgedwongen, maar moet worden opgebouwd en verdiend."


(PKM)