Populieren gaan toch weg

Het gemeentebestuur tekent geen beroep meer aan tegen de kapvergunning voor de populieren op de Drijdijk in Verrebroek. De gemeente en het Agentschap Natuur en Bos (ANB) lagen een hele tijd in de clinch over het dossier. ANB wil de populieren op de dijk weg omdat er zich roofvogels in verschuilen die het aanpalende natuurgebied onveilig maken. De gemeente vindt dat er niet geraakt mag worden aan het dorpsgezicht, dat bovendien een buffer vormt met de haven. Op de gemeenteraad vroeg Kristien Hulstaert (groen/sp.a) waarom plots het geweer van schouder is veranderd. Volgens schepen Filip Kegels (N-VA) is er een compromis bereikt. "ANB zal een nieuw, maar minder laag groenscherm aanplanten, waar geen roofvogels in kunnen schuilen. Er is een werkgroep samengesteld die alle alternatieven zal bekijken. Er is wel afgesproken dat er niet wordt gestart met het rooien tot er een akkoord is waarin alle partijen zich kunnen vinden." (PKM)