Oude tribune in Freethielstadion verdwijnt op korte termijn onder de sloophamer

Het college heeft beslist om de oude statribune op korte termijn te slopen.
Kristof Pieters Het college heeft beslist om de oude statribune op korte termijn te slopen.
Het college heeft deze week beslist om de oude staantribune in het Freethielstadion op korte termijn af te breken. Wat er tijdelijk in de plaats komt, is nog niet duidelijk. Een nieuwe tribune komt er voorlopig niet.

Recent raakte bekend dat de projectontwikkelaar voor een nieuwe tribune in het Freethielstadion zich teruggetrokken heeft. Hij kreeg de gronden in de Klapperstraat en moest in ruil een nieuwe tribune bouwen en daarbovenop 1,2 miljoen euro op tafel leggen maar de projectontwikkelaar kreeg het financieel plaatje niet rond. De gemeente heeft alles voorlopig on hold gezet. Het is zelfs twijfelachtig of het plan überhaupt nog zal worden uitgevoerd.

Snelle afbraak

In de gemeenteraad pleitte Issam Benali (sp.a) wel voor een snelle afbraak van de betrokken huizen in de Klapperstraat omwille van de leefbaarheid van de buurt en de sloop van de oude tribune omwille van de veiligheid.

Op beide voorstellen reageerde de burgemeester positief. Meer nog: het college besliste deze week al om de oude tribune op korte termijn af te breken. ER is wel nog niet beslist wat er tijdelijk met de vrijgekomen ruimte zal gebeuren. De huizen in de Klapperstraat zijn volgens de burgemeester in een heel slechte staat en kunnen niet meer gerenoveerd worden. De afbraak van de huizen staat dan ook op de agenda van het college.