Oppositie ziet te veel geld naar bouw AC gaan en te weinig naar armoedebestrijding

Kristof Pieters
De Beverse gemeenteraad heeft het meerjarenplan goedgekeurd voor deze legislatuur, maar de oppositie zag liever andere prioriteiten dan die van de bestuursmeerderheid. Vooral de stijgende kostprijs van het nieuwe Administratief Centrum is een doorn in het oog.

Zowel Open Vld als Beveren 2020 stellen zich vragen bij het kostenplaatje van het nieuwe AC. De totaalprijs van het gebouw bedraagt nu 47,6 miljoen maar dat is zonder eventuele prijsherzieningen en verrekeningen van de aannemer. “Het prijskaartje is in een jaar tijd nog maar eens met 1,7 miljoen euro gestegen, dit keer onder meer omdat er kogelvrij glas in de inkomhal moest komen”, zegt Bruno Stevenheydens (Beveren 2020). “We houden ons hart al vast voor volgend jaar.” Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) belooft in de loop van 2020 een commissie te geven met een overzicht van alle bedragen. “Het klopt dat we nu met een prijsherziening zitten maar in de aanbesteding zat ook niet alles inbegrepen. Op vlak van meubilering en ICT zijn er heel wat extra investeringen moeten gebeuren.”

Weinig ambitie

De oppositie betreurt vooral dat er niet meer geld naar armoedebestrijding gaat. Zowel sp.a, Groen, Open Vld als Beveren 2020 vinden dat er weinig ambitie is op dit vlak. Het aangekondigde armoedeplan is er nog steeds niet en maakt dus ook geen deel uit van het meerjarenplan. Dit betekent volgens de oppositie dat het niet duidelijk is hoeveel geld de bestuursploeg wil spenderen om armoede te bestrijden. Volgens schepen van Sociale Zaken Dirk Van Esbroeck (CD&V) zal het armoedeplan in januari aan de gemeenteraad worden voorgelegd. “Er is echter wel degelijk geld voorzien voor de uitwerking”, reageert hij. “Zo is er budget voor de oprichting van een sociaal restaurant en zal er een extra personeelslid worden aangeworven om het armoedeplan uit te voeren.”

Volgens Issam Benali (sp.a) was het schrappen van de kindcheque vorige legislatuur een foute keuze. “De kindcheque is nu wel vervangen door een alternatief, maar dat budget is gehalveerd.” Volgens Benali moet er ook meer geïnvesteerd worden in ruimte voor cultuur. “We missen exporuimte en tegelijk verkopen we verschillende gemeentehuizen en sluiten verschillende feestzalen zoals Scala de deuren.”

Behoud van open ruimte

Een amendement van Groen voor een burgerbegroting van 1,2 miljoen euro werd weggestemd. Met dat budget wil de partij burgers zelf laten kiezen waarin geld geïnvesteerd moet worden. Groen zelf wil alvast open gebieden opkopen en vrijwaren voor ontwikkeling. Raadslid Bram Massar denkt hierbij aan Meersen-Noord, het gebied tussen Cortewalle en Melsele en gronden in de Appelstraat, Vossenstraat, Snoeckstraat, Vendoorn, de Haagstraat en Mosselbank in Vrasene en gronden rond Hof ter Saksen voor de uitbreiding van het park. De gemeente krijgt van de Vlaamse overheid 5 miljoen euro extra om te investeren in het behoud van de open ruimte. “Maar met dat geld gaan we niet ver springen als we massaal grond gaan kopen”, reageert burgemeester Marc Van de Vijver. “We moeten het geld niet uitgeven voor het er is. Bovendien worden er tegelijk heel wat ‘hold ups’ gepleegd op de gemeenten door dezelfde Vlaamse overheid.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA) zegt bereid te zijn om een aantal gebieden te vrijwaren. “Maar dat kan enkel met steun van de provincie of het Vlaams Gewest. Tegelijk moeten we ook rekening houden met de krapte op de woningmarkt.”

Inhoudelijk wou de meerderheid zich niet uitspreken over de amendementen van Groen over de burgerbegroting en de verkoop van aandelen van Engie-Electrabel. “Die waren te kort voor aanvang van de zitting ingediend en moeten besproken kunnen worden met de hele fractie”, zegt Van de Vijver nog.
2 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Ronny Dierick

    De industrie heeft de voordelen van de zonnepanelen gekregen, nu mogen mee betalen met de kosten voor het administratief centrum.

  • Ronny Dierick

    De industrie heeft de voordelen van de zonnepanelen gekregen, nu mogen mee betalen met de kosten voor het administratief centrum.