Nieuwe straatnamen voor Meersen-Zuid

De gemeenteraad heeft een reeks nieuwe straatnamen goedgekeurd voor de nieuwe verkaveling Meersen-Zuid. Het project situeert zich tussen de Molenbeek, de KMO-zone Pareinlaan, de N70 en de Alexander Farnèselaan. In een eerste fase werden twee nieuwe straten aangelegd die de namen Geuzenlaan en Willem van Oranjelaan kregen. In de tweede fase wordt een verbinding voorzien tussen de Alexander Farnèselaan en Pareinpark. Deze verbindingsweg wordt voorzien van drie insteekwegen. Het college besliste na advies van de cultuurraad om de naam Hertogin Margarethalaan toe te kennen aan de verbindingsweg en aan de laatste insteekweg omdat in die laatste geen woningen worden opgericht. De eerste insteekweg zal Willem van Oranjelaan worden en de tweede insteekweg krijgt de naam Eedverbondlaan, een verbond van vooral lager adel tegen het harde bewind van Filips II en de inquisitie. Margaretha van Parma was dan weer de buitenechtelijke dochter van Keizer Karel en tevens moeder van Alexander Farnese. (PKM)