Nieuwe hoogspanningscabine voor sporthal

Er komt een nieuwe hoogspanningscabine in de sportzone van Beveren. De gemeente Beveren heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met Eandis. Die controleerde de verschillende gemeentelijke hoogspanningscabines en maakte een plan op om ze in orde te stellen met de huidige normen. De vervanging van de oude hoogspanningscabine van het sportcentrum werd aanvankelijk geraamd op 48.408 euro. De nieuwe cabine zou een kleiner vermogen hebben omdat na het verdwijnen van het oude zwembad, het vereiste vermogen voor het sportcentrum zou verminderen. Door het aanbouwen van de nieuwe, grote sporthal moet dat plan nu herzien worden. In de sporthal zal volleybalclub Asterix Avo zijn matchen spelen en hiervoor is een aanzienlijk verlichtingsniveau nodig en een zware luchtbehandelingsinstallatie berekend op 1.500 bezoekers. De nieuwe hoogspanningscabine zal hierdoor een pak meer kosten, namelijk 118.522 euro. Om problemen te vermijden bij de omschakeling van de oude op de nieuwe cabine zal er een zware stroomgroep gehuurd worden gedurende 2 dagen. (PKM)