Negatief advies Oosterweel

De deputatie van Oost-Vlaanderen stelt de provincieraad eind juni voor om het gewijzigde GRUP Oosterweelverbinding ongunstig te adviseren. Maandag ging het openbaar onderzoek van start. Volgens de deputatie ontbreekt er echter een grondige studie naar de effecten van de Oosterweelverbinding op de verkeersafwikkeling in het Waasland en de Gentse regio, zowel voor lokaal verkeer als voor (internationaal) vrachtvervoer en haventrafieken. Dat onderzoek was volgens de deputatie ook al onvoldoende uitgevoerd in voorbereidende fase eind vorig jaar. De provincie vroeg toen aan het Vlaams Verkeerscentrum om bijkomende simulaties te laten uitvoeren, maar kreeg daar nog geen reactie op. Het is nu aan de provincieraad om het negatief advies op 25 juni te bekrachtigen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 14 augustus. Iedereen krijgt daarbij de kans om te reageren mits goede argumenten. Het ontwerp-GRUP ligt ter inzage bij het departement Grondgebiedszaken in de Laarstraat in Zwijndrecht. Men kan het GRUP ook inkijken op www.ruimtevlaanderen.be. (PKM)