N70 anderhalf jaar dicht voor heraanleg

OVONDES MOETEN GEWESTWEG VEILIGER MAKEN

Inwoners kregen gisteren uitleg bij de plannen op een infomarkt in basisschool De Toren.
Kristof Pieters Inwoners kregen gisteren uitleg bij de plannen op een infomarkt in basisschool De Toren.
De N70 gaat volgend jaar dicht voor een ingrijpende heraanleg. Er komen vrije busbanen en gescheiden fiets- en voetpaden. Twee ovondes ter hoogte van het Pareinpark en de Sint-Elisabethstraat maken de gewestweg veiliger. Al zal de hinder niet min zijn in combinatie met de werken aan de Oosterweelverbinding.

Dat de N70 toe is aan een opknapbeurt zal niemand ontkennen. De doortocht Melsele staat al meer dan 15 jaar op het programma, maar de perikelen rond het al dan niet doortrekken van de tramlijn zorgde herhaaldelijk voor uitstel. Nu is het eindelijk zover. Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) durft zelfs spreken van een historisch moment. "Op vlak van veilig fietsen kende Beveren drie zwarte punten. Eén daarvan, in Haasdonk, werd al aangepakt. Met de N70 en de geplande heraanleg van de N450 worden nu op korte termijn de twee andere punten aangepakt", zegt burgemeester Van de Vijver.

Ovondes zullen de verkeersafwikkeling aan drukke kruispunten zoals het Pareinpark veiliger maken.
Kristof Pieters Ovondes zullen de verkeersafwikkeling aan drukke kruispunten zoals het Pareinpark veiliger maken.

2 kilometer

De gewestweg wordt heringericht van aan de Essendreef tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en Snoeckstraat, goed voor een traject van 2 kilometer. "Er komen veilige en comfortabele enkelrichtingsfietspaden aan beide zijden van de weg", licht projectingenieur Greet De Keukelaere van het Agentschap Wegen en Verkeer toe. "Voor autobestuurders wordt de verkeerssituatie een pak overzichtelijker, onder andere dankzij de ovondes ter hoogte van de Sint-Elisabethstraat en het Pareinpark. Bussen van De Lijn krijgen aparte busbanen en zullen door het midden van de ovondes kunnen rijden om vlotter op hun bestemming te geraken."

Vrije busbanen

De vrije busbanen zijn wel niet voorzien op het hele traject. In de bebouwde kom van Melsele is daarvoor te weinig plaats. Daar moesten ook heel wat parkeerstroken opgeofferd worden. Die worden gecompenseerd met nieuwe parkings, onder meer ter hoogte van de Alexander Farnèselaan. Er komen twee kiss-and-ridestroken op de Grote Baan en aan de Sint-Elisabethstraat komt een zone 30. Op de rest van het traject is er snelheidslimiet van 50 km per uur. Verder komt er veel meer groen. Oversteken zal ook vlotter gaan. Er komen extra oversteekplaatsen, onder meer aan OC Boerenpoort.

Begin in voorjaar 2019

Vooraleer de inwoners kunnen genieten van het resultaat, zal men wel eerst door de zure appel moeten bijten. De werken beginnen in het voorjaar van 2019 en zullen wellicht anderhalf jaar in beslag nemen. Een precieze timing en fasering zal pas worden afgesproken als de aannemer bekend is. "We zullen gefaseerd werken en op de brede stukken zal verkeer, al dan niet beurtelings, mogelijk blijven", zegt De Keukelaere. "Op smallere delen in de bebouwde kom is dat wellicht niet het geval en zullen er plaatselijk omleidingen zijn", zegt De Keukelaere.


In combinatie met de werken aan de Oosterweelverbinding zal dit ongetwijfeld met grote hinder gepaard gaan.