Meer vrachtwagens door (tunnels) Beveren

OOSTERWEEL VEREIST HOGERE CAPACITEIT BEVEREN- EN LIEFKENSHOEKTUNNEL

Bij het nieuwe compromis in het Oosterweeldossier moet het doorgaand verkeer via de R2 (noordelijke bypass).
DM Bij het nieuwe compromis in het Oosterweeldossier moet het doorgaand verkeer via de R2 (noordelijke bypass).
Er ligt een bijkomend tracé op tafel voor het ontwarren van de Oosterweelknoop. Het doorgaand verkeer zou via de R2 door de Liefkenshoek- en Beverentunnel gestuurd worden. Die moeten dan wel een hogere capaciteit krijgen. Door de toename van het aantal vrachtwagens richting Deurganckdok gebeuren nu al meer ongevallen in de Beverentunnel. Vorige week zelfs drie in één dag.

Om het Oosterweeldossier uit het slop te halen, zitten de actiegroepen momenteel rond de tafel met de Vlaamse regering. Bedoeling is een compromis te vinden en een juridische veldslag te vermijden bij de Raad van State. Het plan dat nu wordt voorgesteld is een combinatie van twee tracés. Het Oosterweeltracé zou aangelegd worden zoals gepland, maar enkel voor lokaal verkeer. Ter compensatie zou het doorgaand verkeer omgeleid worden via de R2 die veel noordelijker van de stad Antwerpen ligt. De voorwaarde is dan wel dat de capaciteit van de Liefkenshoektunnel en Beverentunnel wordt vergroot, want momenteel hebben beide slechts twee rijstroken in elke richting. Intendant Alexander D'Hooghe heeft het plan op tafel gelegd na het overleg tussen de actiegroepen en de overheid. De administratie krijgt de opdracht de verkeerseffecten te onderzoeken tegen eind februari. Via tolheffing wil men het verkeer zoveel mogelijk sturen en verdelen over de twee tracés.


Burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) reageert positief op het voorstel, maar heeft wel enkele bedenkingen. "Een belangrijke voorwaarde is dat ook de R4 in Gent een betere doorstroming krijgt, want veel vrachtwagens zullen daar dan de doorsteek maken van de E17 naar de E34. Ook moet er een derde rijvak komen op de E34 tussen Zelzate en Beveren. We mogen hier immers geen nieuwe bottleneck creëren. Dit plan mag bovendien geen impact hebben op het lokaal verkeer. Het is niet de bedoeling dat bij incidenten al het vrachtverkeer door onze dorpskernen gaat rijden, wat nu ook soms al het geval is."


Een ingreep lijkt sowieso nodig, want de laatste tijd doen er zich opvallend meer ongevallen voor in de Beverentunnel. Vorige week waren er zelfs drie in één dag. De oorzaak blijkt een forse toename te zijn van het vrachtverkeer richting Deurganckdok. Door de verhuis van MSC naar Doel is een meerderheid van de containertrafiek nu op de Linkerscheldeoever gesitueerd. De afrit naar Doel ligt echter vlak na de Beverentunnel en kan al dit vrachtverkeer soms moeilijk slikken waardoor het verkeer al stil staat in de tunnel en er kop-staartongevallen gebeuren in de file.

Nu al gebeuren er meer ongevallen in de Beverentunnel: vorige week zelfs drie in één dag.
Kristof Pieters Nu al gebeuren er meer ongevallen in de Beverentunnel: vorige week zelfs drie in één dag.

Brug

Volgens burgemeester Van de Vijver is het probleem bekend bij de afdeling Maritieme Toegang en zal de rotonde bovenaan de afrit verdwijnen. Er komt een volledig nieuw op- en afrittencomplex ter hoogte van Waaslandhaven Noord. De rotonde zal worden vervangen door een Hollands complex met een brug en twee- en driebaanswegen aangestuurd door verkeerslichten. De heraanleg van het knooppunt zou tegen eind dit jaar voltooid moeten zijn.