Meer interventies, minder agenten

POLITIEZONE KAMPT MET STRUCTUREEL PERSONEELSTEKORT

Agenten in actie tijdens een interventie-oefening.
Kristof Pieters Agenten in actie tijdens een interventie-oefening.
De politiezone Waasland-Noord kreeg het voorbije jaar meer interventies te verwerken, maar moest die afhandelen met minder personeel. Er is nu reeds een onderbezetting van 9% voor het operationeel kader en liefst 18% voor het administratief en logistiek personeel.

De politiezone Wano registreerde vorig jaar in totaal 16.021 meldingen tegenover 15.810 het jaar voordien. 65% van de oproepen werden via de noodnummers gedaan. De rest van de meldingen kwamen nog binnen via het rechtstreeks telefoonnummer van de politiezone. De interventies moeten wel met steeds minder personeel worden afgehandeld. Vorig jaar daalde het personeelsbestand nog maar eens met 5%. Er is hierdoor momenteel een onderbezetting van 9% voor het operationeel kader en 18% voor het administratief- en logistiek personeel. "Dit heeft een aantal redenen", zegt korpschef Leo Mares.

Ook in het verkeer heeft de politie meer dan werk genoeg.
Kristof Pieters Ook in het verkeer heeft de politie meer dan werk genoeg.

Kanaalplan

"De federale overheid heeft om te besparen een tijdje niet meer aangeworven. Daarvan zijn ook de lokale korpsen slachtoffer, want de opleiding aan de politieschool is voor rekening van de federale overheid. De rekruten die alsnog afzwaaiden, werden bovendien meteen ingezet voor het zogenaamde Kanaalplan en moesten in het Brusselse aan de slag. Hierdoor verliepen bij ons de aanwervingen vorig jaar erg problematisch."

Projectwerking

In de criminaliteitscijfers vertaalt het personeelstekort zich gelukkig nog niet meteen. "Interventies krijgen natuurlijk voorrang, maar vooral de projectwerking lijdt hieronder", vervolgt Mares. Ook de gemiddelde aanrijtijd steeg door het personeelsgebrek lichtjes van 11.39 tot 12.57 minuten. In Beveren is een patrouille op 12 minuten ter plaatse, in Sint-Gillis-Waas is dat op 13 minuten, maar in Stekene loopt dit wel op tot een kwartier. "Uiteraard is dit een tendens die we liever niet zien, maar voor een politiezone met een oppervlakte van 25.000 ha blijft dit cijfer zeker aanvaardbaar."


De tussenkomsten situeerden zich vooral in Beveren (61%), gevolgd door Stekene (20%) en Sint-Gillis-Waas (18%). In 1% van de gevallen ging het om bijstand op een ander grondgebied.


Op vlak van inbraken was er in 2017 met 455 feiten een stijging van 10%. Opmerkelijk is wel dat het aantal inbraken in woningen 'slechts' met 3% toenam, maar de stijging is vooral te wijten aan het feit dat er meer werd ingebroken in onbewoonde panden zoals scholen, sportgebouwen en lokalen van jeugdverenigingen.

Donkere maanden

Traditioneel waren de donkere wintermaanden opnieuw de meest risicovolle en concentreerden de inbraken zich ook vorig jaar vooral in de omgeving van de grote verkeersassen zoals E17, E34 en N70. Positief nieuws is er op vlak van diefstallen van en uit voertuigen, want daar was een forse daling van respectievelijk 21 en 27%. Ook het aantal verkeersongevallen is met 6% gedaald en voor ongevallen met gewonden is er zelfs een daling van 13%.