Leerkracht straft twee leerlingen die moskee weigeren te bezoeken, nu krijgt ze haatberichten

rv
Een leerkracht van de school GTI in Beveren krijgt heel wat haatberichten omdat twee leerlingen een sanctie hadden gekregen toen ze vorige week een moskee weigerden binnen te gaan tijdens een schoolbezoek. De directie reageert verontwaardigd.

De klasuitstap kaderde in het vak levensbeschouwing. De leerlingen trokken onder andere naar een Joodse synagoge en een Turkse moskee in Antwerpen. Twee leerlingen van het vierde jaar weigerden de moskee binnen te gaan. De leerkracht legde hen daarop een strafstudie op. Het incident werd breed uitgesmeed op een extreemrechts forum en gedeeld op sociale media. Sindsdien krijgen de school en de leerkracht, die met naam genoemd wordt, haatberichten. Sommige eisen zelfs haar ontslag. De leerkracht heeft zelfs haar Facebookprofiel moeten wijzigen.

“Bezoek was ruim op voorhand aangekondigd”

Directeur Pascal De Rop betreurt de hetze. “Het bezoek was ruim op voorhand aangekondigd en nooit werd er een opmerking gemaakt. Dit kadert in de lessen levensbeschouwing en is een van de acties tegen radicalisering. De bedoeling is kennis te maken met verschillende culturen en godsdiensten. We willen jongeren positief leren omgaan met onze diverse maatschappij en zo uiteindelijk komen tot meer verdraagzaamheid en respect. Op het GTI Beveren kiezen we ervoor om dit te doen via schooluitstappen en laten we gidsen aan het woord. Het gaat steeds over korte bezoeken aan een gebedshuis. Deze uitstappen worden voorbereid en achteraf besproken in de klas. Daarbij is onze insteek dat we een neutrale school zijn en dat we onze leerlingen zelfstandig willen leren nadenken en argumenteren op basis van wat ze gezien en ervaren hebben tijdens die uitstappen.”

Communicatie naar ouders is misbruikt

De school benadrukt dat de sanctie er kwam omdat de twee leerlingen weinig respect hadden getoond en de leerkrachten en gids voor schut hadden gezet. Het GTI betreurt dat de brief aan de ouders misbruikt is. “De ouders werden via een brief op de hoogte gebracht van de sanctie die zou volgen. Als de leerlingen vooraf hadden aangegeven dat ze niet aan het bezoek wilden deelnemen, was dit aanleiding geweest tot een gesprek, eerder dan een sanctie. Helaas vond deze brief een weg naar buiten en wordt dit nu op sociale media gebruikt om extreme standpunten in te nemen. We betreuren dat communicatie tussen de school en de ouders misbruikt wordt. Dat zowel de school als de leerkracht met naam benoemd worden, heeft een grote impact op zowel de school, maar zeker op de leerkracht. Terwijl we enkel een wettelijk opgelegde taak uitvoeren.”

Uiteindelijk is besloten de strafstudie niet uit te schrijven. De directie van de school wil wel een reflectiemoment met de betrokken leerlingen.
151 reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


 • Walter De Meulenaer

  Ik heb alle begrip voor mensen die eender welk gebedshuis weigeren te bezoeken. Dit is iets wat jezelf uitmaakt en heeft niets te maken met racisme of politieke overtuiging. Zelf ga ik ook nooit in een gebedshuis van eender welk geloof binnen, dat is mijn keuze!

 • Hans Coppens

  Leerkracht ontslag en geen € subsidie meer voor die school!!!

 • Joris Peeters

  'Diverse maatschappij' door de strot rammen ja, zeker een neutrale school hoeft daar niet aan mee te doen. Politiek correct gezever.

 • Peter Janssen

  Werd er ook een KERK bezocht?Onze kleinkinderen wensen ook geen moskee te bezoeken,voor uitheemse indoctrinatie moet de school onze kinderen behoeden,níet opdringen!En de smoes om andere 'religies' te leren kennen?Dat doen ze maar als ze interesse hebben om theologie te gaan studeren.Laat onze kinderen met RUST met achterlijke bijgeloof en achterhaalde fabeltjes!

 • Patrick Rasschaert

  Volgens berichten uit goede bron werd een uitstap gepland en de leerlingen voor voldongen feiten geplaatst. Op geen enkel ogenblik werden noch leerlingen noch ouders ingelicht naar waar de uitstap zou gaan zodat ze onmogelijk konden reageren of hun bezwaren uiten. De nieuwe methode van lesgeven?