Lantis investeert fors in alternatieven voor auto om fileleed te verzachten

Mobiliteitsmanager Greet Van Wesemael.
Kristof Pieters Mobiliteitsmanager Greet Van Wesemael.
Door te investeren in fietsinfrastructuur en vervoersknooppunten wil Lantis, bouwheer van het Oosterweelproject, zoveel mogelijk inwoners uit het Waasland en Antwerpen stimuleren om de auto de komende jaren aan de kant te laten staan. Dat is de rode draad in het ‘minder hinder-plan’ dat nu op tafel ligt en tegen de zomer van 2020 grotendeels gerealiseerd moet zijn. “Want vanaf dan verwachten we het grootste fileleed door de werkzaamheden aan het Oosterweelproject”, zegt mobiliteitsmanager Greet Van Wesemael.

Het plan is behoorlijk ambitieus en zal in een recordtijd moeten uitgevoerd worden maar door centen op tafel te leggen, hoopt Lantis verschillende partners over de streep te trekken. “We hebben een jaarlijks budget van 5 miljoen euro voor verkeersveilige ingrepen die vooral het fietsverkeer ten goede komen”, legt Van Wesemael uit. “Daarnaast is er nog een éénmalig budget van 3,8 miljoen euro voor maatregelen die de hinder van de wegenwerken verzachten. We doen dit uiteraard niet allemaal zelf maar werken samen met partners zoals de stad Antwerpen, de gemeenten Beveren en Zwijndrecht, AWV, De Lijn en de NBMS.”

Klaar voor uitvoering

Een aantal projecten staat al in de steigers en is klaar voor uitvoering. Eén daarvan is de heraanleg van de parking van het station van Beveren. Door de herinrichting zal de capaciteit worden opgetrokken tot 150 plaatsen en er komt ook extra verlichting. Voor fietsers voorziet de gemeente materiaal om onder meer de banden te kunnen oppompen. De NMBS is bereid om er ook van start te gaan met het aanbieden van deelfietsen van BlueBike. “We onderhandelen ook nog met de NMBS om de frequentie te verhogen van het treinverkeer van en naar Antwerpen”, vervolgt Van Wesemael. “Hetzelfde doen we met De Lijn voor de busverbindingen via de N70 maar daar strooien de werken in Melsele momenteel roet in het eten aangezien de reistijd van de bussen verhoogt door de plaatselijke omleidingen die ze moeten volgen .”

Het minder hinder-plan voorziet investeringen in fietsinfrastructuur en knooppunten van openbaar vervoer.
Kristof Pieters Het minder hinder-plan voorziet investeringen in fietsinfrastructuur en knooppunten van openbaar vervoer.

De uitbreiding van de park-and-ride aan de tramterminus in Melsele is een andere prioriteit. Daar komen zo’n 350 parkeerplaatsen bij. “Maar doordat de onteigeningen nog moeten starten, zal het moeilijk worden om dit tegen de zomer van volgend jaar te realiseren ”, beseft de mobiliteitsmanager. “Kleinere ingrepen kunnen natuurlijk wel al. Samen met de gemeenten hebben we een reeks knelpunten opgelijst langs de belangrijkste fietsroutes. Dat gaat van oversteekplaatsen tot het installeren van extra verlichting of het bouwen van fietsenstallingen. Naast de inbreng van financiële middelen bestaat onze taak er vooral in om alle partners en hun respectievelijke budgetten samen te brengen en vervolgens vooral hard aan de kar te trekken.”

We beseffen ook dat we de files niet zullen wegnemen, maar we kunnen voor het traject Antwerpen-Waasland(haven) wel goede alternatieven aanbieden

Greet Van Wesemael

Lantis becijferde dat het invoeren van de versmalde rijstroken en de bijhorende snelheidsbeperking op de E17 en E34 vanaf de zomer van volgend jaar de capaciteit zal doen dalen van 2.200 naar 1.700 voertuigen per uur per rijvak. “15% van dat verkeer is lokaal en het is daar dat onze doelgroep zit”, legt Van Wesemael uit. “We beseffen ook dat we de files niet gaan wegnemen maar we kunnen voor het traject Antwerpen – Waasland(haven) wel goede alternatieven aanbieden .”

ANPR-camera’s

Ook om de hinder van sluipverkeer te beperken, is er een budget vrijgemaakt. “Dat gaat vooral naar de installatie van ANPR-camera’s. In het Waasland zijn er al vergevorderde plannen en wij vullen aan waar nodig. Zo zullen we camera’s plaatsen in Kallo zodra de werken aan de Fabriekstraat voltooid zijn. Op de N70 zullen de verkeerslichten ook aangepast worden zodat ze vanuit het Verkeerscentrum gestuurd kunnen worden. De bedoeling is vooral busvervoer zoveel mogelijk voorrang te geven.”

Modal split

De bedoeling is zoveel mogelijk projecten gerealiseerd te krijgen voor de zomer van 2020 maar ook na die datum zal er nog verder gewerkt worden. “Het gaat immers om infrastructuur die ook na voltooiing van de Oosterweelverbinding verder gebruikt kan worden. Het blijft daarbij onze ambitie om naar een ‘modal split’ te gaan tegen 2030 waarbij de helft van de verplaatsingen niet langer met de auto zal gebeuren.”

Wie de verschillende leefbaarheidsprojecten eens meer in detail wil bekijken, is zondag 29 september welkom in het Infopunt van Lantis aan Dorp West in Zwijndrecht dat zijn éénjarig bestaan viert. Van 10 tot 17 uur kan men er kennismaken met projecten zoals de ‘stille bermen’ en het fietsnetwerk. Het afgelopen jaar werkten alle betrokken partijen intens samen om deze projecten verder vorm te geven. Lantis, het ontwerpteam Team West, intendant Alexander D’Hooghe, overheden, natuurorganisaties en burgerbewegingen zaten hiervoor geregeld samen rond de tafel. Aanstaande zondag wordt het resultaat een eerste maal voorgesteld aan het grote publiek. Om 11.30 uur wordt een grote verjaardagstaart aangesneden.

Op korte termijn zal de parking aan het station van Beveren al volledig worden heringericht en wordt de capaciteit zo opgetrokken naar 150 plaatsen.
Kristof Pieters Op korte termijn zal de parking aan het station van Beveren al volledig worden heringericht en wordt de capaciteit zo opgetrokken naar 150 plaatsen.
Kristof Pieters
Kristof PietersReacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.