Lantis geeft klein miljoen om verkeershinder van Oosterweelwerken te milderen

Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen aan de Grote Markt in Beveren. Met het geld van Lantis wil de gemeente een betere fietsverbinding realiseren tussen station en centrum.
Kristof Pieters Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen aan de Grote Markt in Beveren. Met het geld van Lantis wil de gemeente een betere fietsverbinding realiseren tussen station en centrum.
De gemeente Beveren heeft van Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, zo’n 920.000 euro gekregen om de verwachte verkeershinder vanaf de zomer te milderen. De gemeente heeft al een verlanglijstje klaar. Zo wordt het fietspad in de Gravendreef vernieuwd en komen er ANPR-camera’s voor trajectcontrole in Kallo.

Lantis heeft een éénmalig budget van 3,8 miljoen euro voor maatregelen die de hinder van de wegenwerken moeten verzachten. Het geld wordt verdeeld onder een aantal partners zoals de gemeenten Beveren en Zwijndrecht, AWV, De Lijn en de NBMS.

Beveren mocht een toelage van 920.000 euro ontvangen en er staan al heel wat projecten klaar die met dit bedrag gefinancierd gaan worden. Zo zal de gemeente de fietsroute tussen het station van Beveren en de Grote Markt vernieuwen. Dit fietspad is namelijk onderdeel van een populaire route richting haven via de Polderdreef. Er is een budget van 260.000 euro voorzien. Het huidige fietspad in de Gravendreef ligt er door de opstuwende wortels van de bomen zeer oncomfortabel bij. De gemeente gaat het fietspad wisselen van plaats met het huidig wandelpad. Zo blijft de bomenrij gevrijwaard.

Het fietspad en de voetwegel in de Gravendreef zullen van plaats wisselen.
Google Het fietspad en de voetwegel in de Gravendreef zullen van plaats wisselen.

Trajectcontrole

De heraanleg van het stationsplein in Beveren stond al op de agenda en ook hier zal het geld van Lantis gebruikt kunnen worden om een aantal ingrepen sneller te doen. De capaciteit van de parking wordt uitgebreid en nog dit jaar zal Bluebike er acht deelfietsen aanbieden.

Een ander belangrijk project is het invoeren van trajectcontrole in Kallo. De werken aan de Fabriekstraat zitten in een eindfase. Zodra de heraanleg klaar is, komen er ANPR-camera’s op de toegangswegen van en naar het dorp. “Door middel van trajectcontrole wordt de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gecontroleerd”, legt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) uit. “Op deze manier treffen we niet de inwoners. Het is uiteraard niet de bedoeling dat zij met hoge snelheid door het centrum gaan rijden, maar enkel wie het dorp uitrijdt, kan dus beboet worden. Doorgaand verkeer blijft mogelijk, maar door de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur zal men geen tijdswinst meer maken en hopen we dat bestuurders de R2 nemen naar de haven.”

Verkeersdosering

Zwijndrecht neemt ook maatregelen tegen sluipverkeer en die vallen bij buurgemeente Beveren in slechte aarde. Zwijndrecht gaat namelijk verkeersdosering invoeren op de N70. Tijdens piekmomenten zullen de verkeerslichten aan Hof ter Rijen veel langer op rood blijven staan zodat er geen opstopping is in het centrum. “Een ingreep die niet met ons is doorgepraat en we vrezen dat men hiermee het probleem enkel doorschuift naar ons grondgebied”, zegt schepen Van Roeyen. “De kans is reëel dat het verkeer op het rondpunt aan de tramterminus dan stil komt te staan. We begrijpen dat Zwijndrecht naar oplossingen zoekt tegen sluipverkeer, maar zo’n ingrijpende maatregel kan men niet invoeren zonder enig overleg. We hebben al formeel protest aangetekend en binnenkort gaan we hiervoor rond de tafel zitten. Volgens de gemeente Zwijndrecht treedt het systeem pas in werking als er 750 voertuigen binnen een bepaalde tijdspanne de camera’s passeren. Dit zou enkel in de ochtendspits en bij calamiteiten op de E17 zijn, maar als de Oosterweelwerken op kruissnelheid komen, kan dit volgens ons meer regel dan uitzondering zijn.”

Zwijndrecht neemt ook maatregelen tegen sluipverkeer met de lichten aan Hof ter Rijen maar dat valt in slechte aarde bij buurgemeente Beveren.
Kristof Pieters Zwijndrecht neemt ook maatregelen tegen sluipverkeer met de lichten aan Hof ter Rijen maar dat valt in slechte aarde bij buurgemeente Beveren.