Koop eens een achtergelaten voertuig

De politie (zowel lokale als havenpolitie) wordt regelmatig geconfronteerd met achtergelaten voertuigen.

De voertuigen worden gestockeerd tijdens een sperperiode van 6 maanden op een gemeentelijk terrein (Texamsite) en worden, na het verstrijken van deze termijn, eigendom van de gemeente. Voor een aantal voertuigen is die termijn van 6 maanden verstreken en daarom wil de gemeente ze nu verkopen. Tegelijk zullen ook een aantal afgeschreven dienstvoertuigen en een bootje met trailer van de brandweer verkocht worden. Hiervoor zal wel eerst de bestickering worden verwijderd. Er is beslist om hiervoor een online-veilinghuis aan te stellen. Dat heeft als voordeel dat een zeer ruim publiek kan bereikt worden. Bovendien gebeurt zowel de administratieve als praktische afhandeling door het veilinghuis en wordt de 'kost' hiervan betaald door de koper. Enkele voertuigen die nog in zeer goede staat zijn, worden behouden als studieobjecten voor de richting Automechanica van het Gemeentelijk Technisch Instituut.


(PKM)