Het wijkcirculatieplan in detail: van paaltjes en tractorsluizen tot het opbreken van straten

Het voorstel ligt op tafel om de Floralaan op te breken en de straat te vervangen door groen om het speelplein Bartje uit te breiden richting kerk.
rv Het voorstel ligt op tafel om de Floralaan op te breken en de straat te vervangen door groen om het speelplein Bartje uit te breiden richting kerk.
Het wijkcirculatieplan, om het sluipverkeer in Melsele en Beveren aan banden te leggen, omvat een aantal ingrijpende maatregelen. We hebben ze voor u even opgelijst.

De wijk Beveren noordoost krijgt vooral sluipverkeer te slikken dat de drukte op de N70 wil vermijden. Daarom wordt een knip voorgesteld in de Pareinlaan aan de kant van de Luitenant Van Eepoelstraat waar enkel fietsers, voetgangers en hulpdiensten nog door kunnen. Om dezelfde reden stelt de gemeente ook een knip voor aan het kruispunt van de Gaverlanddam met de Meersenweg en Kapelstraat. Nog ingrijpender is het voorstel om de Foralaan op te breken tussen de Eglantierstraat en Sint-Sebastiaanstraat. Hier wil de gemeente de rijbaan wegnemen en het speelplein Bartje uitbreiden tot aan de kerk Sint-Evangelist. Tot slot wil de gemeente ook paaltjes plaatsen in de Ter Gaeverlaan aan de kant van de Kallobaan.

In Beveren zuid ligt een gelijkaardig voorstel op tafel voor de Lesseliersdreef. Die wil men ontharden tussen het huidig speelpark en de spoorweg om het doorgaand verkeer tussen de N70 en Bosdamlaan onmogelijk te maken. In de Hof Ter Wellelaan en Meidoornlaan zou dan weer een versmalling kunnen komen met wisselend verkeer voor auto’s om voorrang te geven aan overstekende fietsers. De belangrijkste voorgestelde ingreep is hier het plaatsen van een tractorsluis in de Piet Stautstraat om het sluipverkeer doorheen deze landelijke weg onmogelijk maken

In Melsele oost is het voorstel om een tractorsluis te plaatsen aan de Zaveldam, de parallelweg van de E34. Er staat momenteel ook een slagboom door de werken aan de N450 en dat wil men eigenlijk een definitief karakter geven omdat deze polderbaan veel sluipverkeer te slikken krijgt. Een tweede en derde tractorsluis zouden komen in de Trepelandstraat en de Henneneststraat, ter hoogte van de toekomstige fietssnelweg langs de spoorweg. In het centrum wordt voorgesteld om éénrichtingsverkeer in te voeren in de Kalishoekstraat van de Dambrugstraat naar de Jozef Van Hulstraat om het fietscomfort te verbeteren en het centrum autoluwer te maken. Zodra er zicht is op de uitbreiding van parkeergelegenheid in de sportzone wordt eveneens voorgesteld om de Rodenbachlaan te knippen. Deze knip heeft als gevolg dat het doorgaand autoverkeer uit de straat verdwijnt en de ruimere omgeving opnieuw een wijkkarakter krijgt. De sportzone zal op verschillende tijdstippen nog veel autoverkeer aantrekken, maar dit wordt verdeeld over een deel van de parking (voor Svelta) dat bereikbaar is via Kalishoekstraat en een gedeelte van de parking (voor Wit Zand) via A. Van Puymbroecklaan.

In Melsele west wil de gemeente het sluipverkeer onmogelijk maken van de N450 richting Gaverland door een knip in zowel de Tijmstraat als Lavendelstraat ter hoogte van de Kapelwegel.