Havenketen blijft werken, maar er dreigt wel tekort aan magazijnruimte

Kristof Pieters
De haven blijft vlot werken tijdens de coronacrisis. Dat is bevestigd op een tweede bijeenkomst van de Covid-19 Taskforce van de Haven van Antwerpen donderdagochtend. Er dreigt wel een tekort aan magazijnruimte door de forse afname van goederen en grondstoffen.

De Covid-19 Taskforce bestaat uit verschillende schakels in de havenorganisatie en werd in het leven geroepen om de dagelijkse werking van de haven te monitoren. Momenteel zijn er geen onoverkomelijke problemen. Er zijn wel enkele aandachtspunten. Door dalende productie en consumptie in veel sectoren, daalt de afname van goederen en grondstoffen en worden er tekorten aan magazijnruimte, tankopslag en ruimte voor het stockeren van wagens verwacht, en dit zowel in de haven als in het achterland. Er wordt momenteel al gezocht naar alternatieven om dit tekort op te vangen.

Een ander aandachtspunt zijn de lange wachttijden de voorbije dagen aan de grensovergangen in Europa. Voor goederenvervoer zouden er wel speciale ‘green lanes’ worden voorzien voor vrachtwagens zodat het oversteken van de grens niet meer dan 15 minuten duurt.

Er is ook afgesproken zoveel mogelijk documenten digitaal uit te wisselen en zo het menselijk contact tot een minimum beperken. Bemanning van schepen en personeel op de kaai zullen vooral vanop afstand communiceren via radio en telefoon.

Er is op dit moment nog geen grote terugval in de scheepsbewegingen te merken. De vraag naar gezonde etenswaren en voeding met lange houdbaarheid blijft stijgen. In de komende weken wordt echter wel een grote economische impact verwacht door het stilvallen van grote exportsectoren, zoals de automobielsector.