Haven mag uitbreiden en Doel blijft behouden, regering neemt ook hele reeks mobiliteitsmaatregelen

Licht op groen voor nieuwe verbinding tussen E34 en N70

Foto Pieters
De Vlaamse regering heeft vrijdag beslist dat de haven van Antwerpen verder mag uitbreiden. Er komt een nieuw containerdok, maar het dorp Doel kan in dit scenario behouden blijven. Tegelijk plant de regering een hele reeks mobiliteitsmaatregelen. Zo komt er een nieuwe verbindingsweg tussen de E34 en de N70 en in 2021 wordt gestart met de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven.

Het Havenbedrijf slaakte eerder deze week nog een noodkreet. Nooit eerder werden er in een maand zoveel containers behandeld dan in april dit jaar en de groei zet zich door. Op een zucht van de verkiezingen heeft de Vlaamse regering alsnog de knoop doorgehakt. De haven krijgt extra capaciteit voor ongeveer 7 miljoen containers. Dit zal echter vooral gerealiseerd worden via inbreiding van bestaande dokken, aangevuld met slechts een beperkt nieuw dok dat haaks op het bestaande Deurganckdok komt te liggen. Hierdoor ontstaan er ook nieuwe toekomstperspectieven voor het dorp Doel. De actiecomités zaten dit keer mee rond de tafel, waardoor de regering niet afstevent op een nieuwe procedureslag zoals de voorbije decennia steeds het geval was.

Het nieuwe dok komt haaks te liggen op het bestaande Deurganckdok.
Kristof Pieters Het nieuwe dok komt haaks te liggen op het bestaande Deurganckdok.

Toekomstvisie voor Doel uittekenen

“Niet zo lang geleden leek het alsof je in Vlaanderen geen twee stenen meer op elkaar kon krijgen”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). “Na onder andere Oosterweel bewijzen we nu nog eens dat het wél kan, omdat we het conflictmodel van het verleden hebben ingeruild voor een overlegmodel. We doen zelfs wat niemand nog had verwacht: Doel weer toekomst geven”.

Een extern onderzoeks- en ontwerpbureau zal een toekomstvisie uittekenen voor het polderdorp. “Er zal onderzocht worden welke functies er mogelijk zijn binnen Doel en op welke manier en binnen welke timing deze gerealiseerd kunnen worden”, vult Weyts aan. Hij benadrukt dat er niet alleen een toekomstvisie zal worden opgesteld, maar ook een actieplan.

Verbindingsweg tussen E34 en N70

Het Waasland drong er bij de regering ook op aan dat er tegelijk extra geïnvesteerd wordt in mobiliteitsmaatregelen om te vermijden dat het verkeer volledig stil komt te staan. Het meest verrassende nieuws is dat er eindelijk werk wordt gemaakt van een nieuwe verbinding tussen de E34 en de N70. Het gaat om een belangrijk onderdeel van het Waas mobiliteitsplan dat door alle burgemeesters werd onderschreven. De nieuwe ringweg volgt grotendeels het tracé van de Grote Ring en moet de verschillende dorpscentra van Vrasene, Nieuwkerken, Beveren en Melsele ontlasten. Het wordt een nieuwe weg van twee rijstroken die start voorbij de KMO-zone Doornpark. In totaal worden er slechts vijf bestaande straten doorkruist: de Boerenstraat, Veldhoekdam, Moerstraat, Zillebeek en Nerenhoek. Enkel de Veldhoekdam wordt doorgeknipt. De andere straten krijgen een bescheiden tunnel voor traag verkeer. Aan het Zillebeek komt een rotonde waar men de nieuwe ringweg kan op- en afrijden. Het enige vraagteken is nog de aansluiting in Vrasene. De nieuwe ontsluitingsweg zal zo’n 5,7 kilometer lang zijn en is enkel bedoeld voor lokaal (vracht)verkeer.

De nieuwe ringweg zal aansluiten op de N70 ter hoogte van het Doornpark.
Pieters Kristof De nieuwe ringweg zal aansluiten op de N70 ter hoogte van het Doornpark.

Voor het doorgaand vrachtverkeer zijn studies lopende voor de aanleg van parallelwegen langs de E34 en een nieuw knooppunt Waaslandhaven-West. Dat laatste is belangrijk om het lokaal verkeer te kunnen scheiden van het havenverkeer. De uitvoering is gepland tussen 2021 en 2024.

Tijdelijke fietsbrug over E34

Er komen ook al maatregelen op kortere termijn. Zo zal er nog dit jaar een tijdelijke fietsbrug over de E34 worden gerealiseerd tussen de R2 en de N450. In 2020 volgt een fietsbrug ter hoogte van de spoorlijn die aantakt op de P&R in Melsele. Die P&R zal in 2020 ook uitgebreid worden. De NMBS en De Lijn doen ook een duit in het zakje. De NMBS zal nog voor de zomer duidelijkheid geven over extra treinstellen en een betere uurregeling. Op de N70 zal de doorstroming van de tram verbeterd worden door een aangepaste verkeerslichtenregeling. Er zal ook ingezet worden op de Waterbus en deelfietsen. Zo komen er 500 elektrische fietsen.

Natuurcompensaties blijven beperkt

Europa verplicht dat elke havenuitbreiding gecompenseerd wordt met natuurcompensaties, maar dat zal in dit geval beperkt blijven omdat er sterk wordt ingezet op de inbreiding van bestaande dokken en omdat het nieuwe dok enkel langs de zuidzijde ontwikkeld wordt. Er zal dus niet zoveel natuur moeten sneuvelen.

Voor de stukken natuur die wél aangesneden worden komt onder meer de Prosperpolder-Zuid in aanmerking: 169 hectare ten zuiden van het gehucht Prosper, die nu al in handen zijn van de Vlaamse Overheid. De werken aan het natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid waren al gestart maar werden in 2017 stil gelegd. De staking van de werken was een gevolg van de vernietiging van het GRUP voor de havenuitbreiding. In samenspraak met de landbouwsector wordt verder ook onderzocht of er grasland kan ingericht worden voor weidevogels of foerageergebied voor de bruine kiekendief. Er zijn hiervoor wel geen nieuwe onteigeningen nodig.

De werken aan het natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid werden twee jaar geleden stil gelegd nadat het GRUP werd vernietigd door de Raad van State.
Kristof Pieters De werken aan het natuurcompensatiegebied Prosperpolder-Zuid werden twee jaar geleden stil gelegd nadat het GRUP werd vernietigd door de Raad van State.

De volgende stap is een openbaar onderzoek, dat op 8 juni opgestart wordt en zal lopen tot en met 17 augustus. In Beveren, Sint-Gillis-Waas en Zwijndrecht zullen alle relevante documenten ter inzage gelegd worden.
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.