Groenscherm tussen dorp en haven

ZOWEL GOED VOOR BEWONERS ALS VOOR BRUINE KIEKENDIEF

Laura Verlaeckt van het Havenbedrijf en schepen Filip Kegels op de plek waar de 6.457 bomen en struiken komen. 
PKM Laura Verlaeckt van het Havenbedrijf en schepen Filip Kegels op de plek waar de 6.457 bomen en struiken komen. 
Tussen het Spaans Fort en de E34 komt een groot groenscherm als buffer tussen de haven en de dorpskern van Verrebroek. De populieren ruimen er plaats voor 6.457 inheemse bomen en struiken. Volgens het Havenbedrijf zal ook de bruine kiekendief er wel bij varen.

De werken gebeuren in opdracht van het Havenbedrijf Antwerpen, de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Vlaamse Gewest. "We willen in de eerste plaats een voedselgebied creëren voor de bruine kiekendief", zegt Laura Verlaeckt, diensthoofd natuur bij het Havenbedrijf. "Deze roofvogel is Europees beschermd en het aantal dieren is sterk achteruitgegaan. De vogel verkiest open vlaktes om prooien te vangen."


Momenteel staan er langsheen de Watergang der Hoge Landen tussen het pompstation Stenen Goot en het R2-complex vijf rijen zwarte balsempopulieren. Die moeten weg, en daar is een reden voor. "Het gaat om een niet-inheemse soort. Intussen staan al grote delen van de oeverzones in het natuurgebied Haasop vol met kiemplanten van deze populier", legt Verlaeckt uit. "Daarom is het belangrijk om die populieren weg te halen. We beseffen echter ook dat ze nu een belangrijke buffer vormen voor de dorpskernen van Verrebroek, Vrasene en Melsele. Bovendien gebruiken ook vleermuizen de bomenrijen om zich te oriënteren. Daarom zullen we de groenbuffer gefaseerd heraanleggen."

Werken gespreid over vijf jaar

In een eerste fase, die begint op 20 augustus, worden de eerste drie rijen bomen gekapt en vervangen door inheemse soorten. "Binnen enkele jaren, als de nieuwe aanplanting voldoende groot is, kappen we de overige twee rijen. Er komt dubbel zoveel groen bij. In totaal zullen er 6.457 streekeigen bomen en struiken worden aangeplant." De werken, tussen het Spaans Fort en de E34, zullen vijf jaar duren, maar achteraf zal de groenbuffer veel efficiënter zijn. "Populieren zijn hoge bomen, maar eronder groeit niks en zeker in de winter werkt zo'n buffer minder", zegt Hans De Bock, diensthoofd Linkeroever van de gemeente. "In de toekomst zal de groenbuffer veel dichter bebost zijn."


Op vraag van de gemeente zal er ook recreatie in het gebied mogelijk zijn. "Een win-win verhaal", vindt bevoegd schepen Filip Kegels (N-VA). "Door de uitbreiding van het Verrebroekdok zullen de activiteiten van Antwerp Euroterminal dichter bij de dorpskern komen, en dan is een goede buffering belangrijk. We hebben daarom afgesproken om de leefbaarheidsbuffer aan de Watermolendijk mee te beplanten. Verder komt er ook een wandellus in natuurgebied Haasop. Dat willen we in de toekomst verbinden met de Watermolendijk en Drijdijk en zo Kallo met Verrebroek verbinden. We moeten enkel nog weten of we de Liefkenshoekspoorverbinding bovengronds of ondergronds kruisen."