Groen wil erfgoedelementen beschermen bij afbraakwerken, volgens gemeente doen aannemers dit zelf

Groen stelt voor om alle erfgoedelementen te redden bij geplande sloopwerken zoals hier in de Willem Van Doornyckstraat.
Google Groen stelt voor om alle erfgoedelementen te redden bij geplande sloopwerken zoals hier in de Willem Van Doornyckstraat.
In Beveren zijn er recent heel wat panden gesloopt waaronder ook enkele historisch waardevolle gebouwen. Groen vreest dat sommige ornamenten definitief verloren zijn gegaan en vraagt daarom een beschermingsbeleid om erfgoedelementen te redden van de sloop. Volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) worden waardevolle stukken echter sowieso door de aannemers zelf weggehaald en verkocht.

Gemeenteraadslid Stijn De Munck (Groen) zette het punt op de agenda van de gemeenteraad naar aanleiding van de sloop van enkele bekende gebouwen. Omdat er nog andere historische panden op de afbraaklijst staan zoals in de Willem Van Doornyckstraat in Haasdonk en de Oude Dorpstraat in Vrasene vraagt De Munck om zichtbare erfgoedelementen zoals arduinen deurlijsten te vrijwaren van de sloop. “Deze panden zijn opgenomen op de lijst van onroerend erfgoed Vlaanderen, maar er zijn geen rechten of plichten aan verbonden. De gemeente zou daarom een eigen reglement kunnen opstellen waarbij ze eigenaars vraagt het erfgoedelement te scheiden van het puin. Dit element kan men vervolgens integreren in het nieuwbouwproject of het ter beschikking stellen van de gemeente”, stelt De Munck.

Schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) vindt het een ietwat eigenaardig voorstel. “Want aannemers zijn ook op wel op de hoogte van wat waardevol is of niet. Ze halen er nu eveneens de waardevolle ornamenten uit om die door te verkopen. We hebben trouwens al aantal gesprekken gehad met Erfgoed Vlaanderen en daar is men van oordeel dat men het integreren van oude elementen in een nieuwbouw niet mag forceren. Een oude antieke deur in nieuwbouwproject: dat is geen meerwaarde voor erfgoed. Architectonisch vloekt het vaak.”