Groen-sp.a: "Al jaar geen milieuraad is onaanvaardbaar"

De oppositiefractie Groen-sp.a vindt het niet kunnen dat de milieuraad in Beveren al meer dan een jaar lang niet meer samenkomt. Volgens het Beverse schepencollege zijn er echter geen kandidaten om de milieuraad te leiden en nieuw leven in te blazen.

Sinds november 2015 is de milieuraad in Beveren niet meer bijeengekomen. Er zijn geen activiteiten meer en het dagelijks bestuur is ontbonden. "En dat is onaanvaardbaar", stellen Groen-raadslid Stijn De Munck en Nick Ardies, die de fractie van Groen-sp.a zou moeten vertegenwoordigen in de milieuraad. "Beveren is na Antwerpen en Gent de derde grootste Vlaamse gemeente, het heeft de helft van de Antwerpse haven op haar grondgebied, telt een aantal Seveso-bedrijven die nauw moeten worden opgevolgd en heeft heel wat milieu-uitdagingen, zeker als je daar ook nog eens de drie snelwegen en de grote luchtverontreiniging bijrekent." De oppositiefractie eist dat het schepencollege onmiddellijk actie onderneemt. "Het schepencollege moet actief op zoek gaan naar kandidaten en niet alleen rekenen op een zoekertje in het gemeentelijk infoblad. Ook meer steun is nodig, in plaats van een adviesraad aan zijn lot over te laten."


Schepen van Milieu Dominique Tielens (N-VA) vindt de kritiek onterecht. "De voorzitter van de milieuraad heeft vorig jaar zijn functie stopgezet. Er was in de milieuraad niemand die zijn taak wilde overnemen. Op twee oproepen vanuit de gemeente kwam geen reactie. Dus zat er niks anders op om de geplande vergaderingen af te gelasten. Buiten onze wil om is ook het dagelijks bestuur ontbonden. Enkele leden zijn nog actief en kunnen nog steeds met de nodige steun van de gemeente en de milieudienst alle info krijgen. Maar daarnaast zijn bijna álle gemeentediensten vandaag met allerlei milieu-aspecten bezig, kijk maar naar de aanpak met 'Waasland Klimaatland'. We bieden alle steun als er een nieuwe kandidaat opstaat om de milieuraad te leiden." (JVS)