Gemeente onderzoekt verkoopbeloftes polderbestuur

Het gemeentebestuur van Beveren zal bij het polderbestuur Land van Waas een aantal documenten opvragen die opheldering moeten brengen over het al dan niet verkopen van strategische gronden voor de havenuitbreiding.

Vorige maand raakte bekend dat het polderbestuur voor een aantal gronden verkoopbeloftes had goedgekeurd, terwijl de leden zich steeds gekant hebben tegen de havenuitbreidingsplannen. Bovendien werden die plannen recent door de Raad van State vernietigd. Een voormalig bestuurslid bracht het nieuws naar buiten en verklaarde dat het punt van de verkoop zat 'weggemoffeld' in een variapunt. Onafhankelijk raadslid Bruno Stevenheydens vroeg opheldering op de gemeenteraad, omdat de gemeente vertegenwoordigd is in de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering van het polderbestuur. Volgens zijn informatie heeft het polderbestuur in totaal vijf verkoopbeloftes opgesteld ten gunste van MLSO, AMT en VLM en laten goedkeuren door de Algemene Vergadering van de polder door ze met de weinigzeggende vermelding 'dadingen' te agenderen. Schepen Filip Kegels (N-VA), die namens de gemeente in de Algemene Vergadering zit, gaf toe dat zowel hij als andere leden van de Algemene Vergadering het gevoel hebben misleid te zijn doordat er bijzonder weinig concrete info in het agendapunt stond vermeld. Het gemeentebestuur zal nu zowel bij het polderbestuur als bij de MLSO, AMT en VLM de verkoopbeloftes opvragen om opheldering te brengen in dit dossier. (PKM)