Geen grote verkavelingen meer, wel 3.500 extra woningen

GEMEENTE WIL KLEINSTEDELIJK GEBIED TUSSEN BEVEREN EN MELSELE VERSTERKEN

Schepen Boudewijn Vlegels aan woonproject Meersen.
Foto Kristof Pieters Schepen Boudewijn Vlegels aan woonproject Meersen.
De komende vijf jaar mogen er in Beveren een duizendtal woningen bijkomen. Op een periode van 15 jaar gaat het om 3.500 woningen. Dat is vastgelegd in de nieuwe woonbehoeftenstudie. Belangrijk is wel dat er een halt wordt toegeroepen aan grote verkavelingen. De gemeente wil vooral dat het kleinstedelijk gebied tussen Beveren en Melsele verder wordt versterkt. Dat betekent dus dat mensen in de toekomst vooral kleiner moeten gaan wonen en het aantal appartementen zal toenemen.

De gemeente Beveren heeft een nieuwe woonbehoeftenstudie laten maken en daarin komt men tot de conclusie dat er nog voldoende gronden voorradig zijn om aan de vraag te voldoen tot 2030. In het buitengebied is er wel een tekort van zo'n 500 woningen maar volgens schepen Boudewijn Vlegels (N-VA) zal dat opgevangen worden door 'vervangingsbouw'. "Grote huizen die gesloopt worden, maken immers vaak plaats voor kleinere appartementen waardoor het tekort wellicht zal ingevuld worden", legt hij uit.


Aan de hand van de woonbehoeftenstudie kan de gemeente verkavelaars duidelijke richtlijnen meegeven. Zo kunnen er binnen een periode van vijf jaar zo'n duizendtal woningen bijkomen. Over een periode van 15 jaar gaat het om circa 3.500 woningen op een oppervlakte van 120 hectare. Het grootste deel daarvan, zo'n kleine 3.000, moet wel ontwikkeld worden in het kleinstedelijk gebied tussen Beveren en Melsele.

Kleiner wonen

Er staan nog twee grote verkavelingen op de planning. Momenteel wordt er al werk gemaakt van het woonproject Meersen. Op langere termijn is er ook nog een lap van 22 hectare aan de Grote Heide. "Daarna is het voorlopig gedaan met grote verkavelingen", zegt Vlegels. "We hebben voor na 2030 nog wel een uitbreiding op het oog aan de Gasdam, maar dat is nu nog niet aan de orde. Sowieso zullen de laatste verkavelingen ook al totaal anders ingevuld moeten worden. Concreet zal men kleiner moeten gaan wonen. De tijd van percelen van 500 vierkante meter en meer, is echt wel voorbij. We mikken in het kleinstedelijk gebied op 35 woningen per hectare, nu is dat nog 25 woningen per hectare en in buitengebied zelfs maar 15."

Grote vraag naar woningen

Er zullen de komende jaren ook een pak appartementen bijkomen. "In het kader van zuinig ruimtegebruik is dat ook nodig", vindt de schepen. "30 appartementen zijn het equivalent van 30 woningen die samen 2 hectare innemen. Er is trouwens ook meer vraag naar kleinere woningen. Zo is het aantal éénoudergezinnen de laatste jaren met 30 procent toegenomen."


"We zijn door de aanwezigheid van de haven ook een economische groeipool en het aanbod van jobs maakt dat we ook een sterke migratie kennen bovenop de natuurlijke groei. Samen met gezinsverdunning en veroudering maakt dat er een enorm grote vraag is naar woningen. Indien we dit blijven doen met traditionele verkaveling is alle open ruimte in en rond Beveren binnen enkele jaren volgebouwd. Om wonen betaalbaar te houden, moet er echter ook een voldoende groot aanbod zijn. Het is dus geen makkelijke evenwichtsoefening", aldus Vlegels.


De toekomst is echter duidelijk. "We gaan compacter moeten bouwen en dichter bij elkaar. Er zullen meer woningen op minder oppervlakte moeten komen. Daarom dat we de woningen willen concentreren in het kleinstedelijk gebied op de as Beveren-Melsele. Hier is de dienstverlening het grootst en ook het openbaar vervoer is er het sterkst uitgebouwd."