Geen evenementenhal op site Katoen Natie

STUDIO 100 MOET OP ZOEK NAAR NIEUWE LOCATIE VOOR MUSICAL

De werken aan de nieuwe hal zijn intussen al gestart.
Kristof Pieters De werken aan de nieuwe hal zijn intussen al gestart.
Studio 100 moet de plannen voor een tijdelijke evenementenhal op de site van Katoen Natie opbergen. De gemeente weigert een vergunning omdat de hal in een omgeving staat vol risicovolle chemische bedrijven. Lanxess reageert opgelucht. "We zijn niet tegen de opvoering van musicals, maar dit hoort niet thuis in havengebied. Voor ons is veiligheid dé absolute topprioriteit", zegt woordvoerder Philippe Van Wassenhove.

Katoen Natie is al volop bezig met de bouw van de hal, maar Studio 100 zal nu toch naar een andere locatie moeten uitkijken voor de opvoering van de spektakelmusical '40-'45. De gemeente Beveren heeft namelijk beslist om geen vergunning toe te kennen voor het gebruik van de loods als tijdelijke evenementenhal.


"We kunnen niet rond het feit dat zowat alle instanties negatief advies geven", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw Boudewijn Vlegels (N-VA).

Philippe Van Wassenhove van Lanxess.
Kristof Pieters Philippe Van Wassenhove van Lanxess.

Veiligheidsafstand

Vooral het advies van de dienst Veiligheidsrapportering van de Vlaamse overheid is doorslaggevend. Er is namelijk een Europese richtlijn die bepaalt dat er voldoende veiligheidsafstand moet zijn tussen Seveso-bedrijven (die met gevaarlijke stoffen werken) en gebouwen waar veel mensen samenkomen. In het rapport staat dat rond de hal maar liefst 21 van deze Seveso-bedrijven gevestigd zijn, waarvan 17 met een verhoogd risico. Om diezelfde reden hadden de chemische bedrijven ook al hun veto gesteld tegen de locatie. Buurbedrijf Lanxess, gevestigd vlak naast Katoen Natie, reageert tevreden met de beslissing van de gemeente. "Dit is een industriegebied en het opvoeren van musicals hoort daar niet thuis", reageert woordvoerder Philippe Van Wassenhove.

Bjorn Meersman van Bebronna.
Kristof Pieters Bjorn Meersman van Bebronna.

Duidelijke richtlijnen

"De Seveso-richtlijnen zijn hieromtrent héél erg duidelijk. Er kunnen geen permanente grote evenementen plaatsvinden in een omgeving van zoveel chemische nijverheid. Men spreekt van een jaar gebruik als evenementenhal, maar eigenlijk was er alleen een startdatum bekend van de musical, geen einddatum. Vanaf de plannen werden bekendgemaakt, hebben we onze bezorgdheden meteen duidelijk gemaakt aan zowel Katoen Natie als Studio 100. We staan niet alleen met ons standpunt, want we worden gesteund door de chemiefederatie en door de andere bedrijven in de omgeving. We zitten dus echt wel op één lijn. Voor ons is veiligheid dé absolute topprioriteit en elke dag meer dan 1.500 bezoekers naast de deur is geen optie. Als er wel een vergunning was verleend, waren we zonder twijfel in beroep gegaan."

Teleurstelling

Er klinkt natuurlijk ook teleurstelling op de beslissing. Restaurant en feestzaal Bebronna, eveneens gevestigd op de site van Katoen Natie, ziet het als een gemiste kans. "Het had mooi geweest als we hier zoveel bezoekers over de vloer hadden gekregen", zegt zaakvoerder Bjorn Meersman. "Voor de viering van 150 jaar Katoen Natie in de replica van de middeleeuwse burcht hebben we ook de catering kunnen doen. We hadden daarom al contact opgenomen met Studio 100, maar men wilde nog geen beloften maken zolang niet duidelijk was of de musical wel kon doorgaan. Het was niet alleen voor ons een surplus, maar ook voor Beveren was het ongetwijfeld een meerwaarde geweest als hier zo'n groots opgezet spektakel werd opgevoerd."