Fietser verkiest veilige verbindingen

ZELFS ONAFGEWERKT PAD LANGS SPOORWEG LOKT MEER VOORBIJGANGERS

Het aantal gebruikers van het spoorwegfietspad is op vier jaar tijd verviervoudigd. Het stuk tussen het Doornpark en Sint-Niklaas wordt het meest gebruikt.
Kristof Pieters Het aantal gebruikers van het spoorwegfietspad is op vier jaar tijd verviervoudigd. Het stuk tussen het Doornpark en Sint-Niklaas wordt het meest gebruikt.
Investeringen in veilige fietsverbindingen leveren spectaculaire resultaten op. Zo zijn er maar liefst 1.430 bewegingen per dag op de fietsverbinding achter Cortewalle, de schoolroute vanuit het zuiden van Melsele. Het spoorwegfietspad is nog niet helemaal klaar en daar is er zelfs een viervoudiging van het aantal fietsers op vier jaar tijd. Opmerkelijk is ook een daling van het aantal zwakke weggebruikers op gevaarlijke wegen zoals de N450.

Sinds 2012 laat de gemeente Beveren om de twee jaar op het hele grondgebied fietstellingen uitvoeren. Het rapport van 2016 is nu klaar en de resultaten zijn spectaculair te noemen. "De algemene conclusie is dat het aantal fietsers opmerkelijk is gestegen waar investeringen zijn gebeurd op vlak van fietsinfrastructuur", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "Op gevaarlijke stukken zoals de N450 daalt het aantal zwakke weggebruikers. Dit bewijst dat de investeringen in veilige fietsverbindingen wel degelijk resultaat opleveren. Het gaat daarbij niet alleen om zogenaamde trage wegen. We doen dezelfde vaststelling in straten die heraangelegd zijn. Op de Haasdonkbaan is het aantal fietsers met 25 procent gestegen na de herinrichting. We zien ook een effect als we verkeersingrepen doen zoals in de Luitenant Van Eepoelstraat. Daar is na het invoeren van éénrichtingsverkeer een duidelijke toename te zien van het aantal fietsers."

Heraanleg

Omgekeerd toont het rapport een sterke daling van het aantal zwakke weggebruikers op wegen die bekend staan als gevaarlijk. "Dat is onder meer in de Brugstraat in Vrasene en de Molenstraat in Kieldrecht", vervolgt Van Roeyen. "De heraanleg van die laatste straat staat wel al gepland. De meest opmerkelijke daling is er op de N450 (Dijkstraat en Schoolstraat). We vragen al lang om hier veilige fietspaden aan te leggen en hopen dat het Vlaams gewest er snel werk van maakt."


De N70 blijft de meest gebruikte as voor fietsers, maar dat geldt zeker niet voor het hele traject. De Oude Zandstraat staat aan de top met 2.600 fietsers in beide richtingen op een gemiddelde werkdag, gevolgd door Vesten met 1868 fietsers. Ter hoogte van Melsele verlaten fietsers het gewest en volgt een meerderheid de trage weg achter Cortewalle tussen de Essendreef en de Gentstraat als alternatief voor de N70. Alleen in deze fietswegen worden dagelijks 1.430 fietsers geteld. "Ook hier is het duidelijk bewezen dat fietsers voor veilige verbindingen kiezen", zegt Van Roeyen. "De N70 in Beveren is al heraangelegd en rijden fietsers veilig naast de gewestweg, maar in Melsele zijn er geen gescheiden fietspaden en laten ze de N70 dus links liggen. Wat iedereen eigenlijk al lang vermoedt, kunnen we nu staven met exacte cijfers. Ook hier hopen we dat het Vlaams gewest snel werk maakt van de beloofde heraanleg."

Recreatief gebruik

Het nieuwe spoorwegfietspad scoort ook bijzonder goed. Hoewel deze fietssnelweg nog niet volledig klaar is, is het aantal gebruikers op vier jaar tijd verviervoudigd. Het fietspad wordt voorlopig wel vooral recreatief gebruikt. Enkel het gedeelte tussen het Doornpark en Sint-Niklaas is ook op werkdagen bijzonder druk en wordt het meest gebruikt van de drie gerealiseerde delen. Het vierde en laatste deel zal binnenkort worden aangelegd. Het gaat om het stuk tussen de Gasdam en de grens met Zwijndrecht. De gemeenteraad moet deze maand de lastvoorwaarden goedkeuren zodat de werken kunnen aanbesteed worden. Het sluitstuk van het spoorwegfietspad is 2,7 kilometer lang. Het gaat om een investering van meer dan één miljoen euro, waarvan 612.000 euro gesubsidieerd wordt.