Fietsen en wandelen door groenbuffers

VEILIG ALTERNATIEF TRACÉ VERBINDT DRIE POLDERDORPEN

Schepen Filip Kegels op de Pillendijk waar een wandel- en fietspad komt.
Kristof Pieters Schepen Filip Kegels op de Pillendijk waar een wandel- en fietspad komt.
Er ligt een concreet plan op tafel om de dijken en buffergebieden tussen de polderdorpen en de haven open te stellen voor zachte recreatie. Het gaat om heel wat extra kilometers aan fiets- en wandelpaden die Kieldrecht met Verrebroek verbinden en in een volgende fase zelfs worden doorgetrokken richting Kallo. De eerste realisatie wordt de uitbreiding van het Vingerlingenpad.

De voorbije jaren werd er heel wat nieuwe natuur gecreëerd tussen de polderdorpen en het havengebied, maar die gebieden zijn niet altijd even goed toegankelijk. Daar komt binnenkort verandering in. Filip Kegels, schepen van Natuurontwikkeling (N-VA), heeft met heel wat instanties akkoorden kunnen afsluiten voor de aanleg van kilometerslange fiets- en wandelpaden.

Het Vingerlingenpad wordt uitgebeid waardoor een zachte verbinding ontstaat tussen Kieldrecht en Verrebroek.
Kristof Pieters Het Vingerlingenpad wordt uitgebeid waardoor een zachte verbinding ontstaat tussen Kieldrecht en Verrebroek.

Langverwacht

Het eerste project is de langverwachte uitbreidingen van het Vingerlingenpad. Het huidige pad is ongeveer 1,5 kilometer lang en loopt tussen de Kreek aan de Grote Geule en de Gemenestraat. "We gaan het pad in een eerste fase doortrekken tot op de Drijdijk", zegt Kegels.


"Zodra de aanbesteding achter de rug is, kunnen de werken starten. Het gaat om een wandel- en fietspad dat aansluit op de Drijdijk en de Noord-Zuidverbinding."

Broedvogels

Die Noord-Zuidverbinding werd een paar geleden volledig heraangelegd door de Vlaamse Milieumaatschappij. Over een afstand van vier kilometer werd de waterloop uitgegraven en verbreed tot een kreek. "Normaal was dit gebeid toegankelijk, maar er zitten nu zoveel broedvogels dat de VMM het toch heeft afgesloten", vervolgt Kegels. "We hebben nu wel een akkoord dat er een wandelpad wordt aangelegd dat goed zal afgebakend zijn zodat de broedvogels niet gestoord worden."

Veilig fietsen

In een derde fase komt er ook nog een aftakking tussen het Vingerlingenpad en de nieuwe recreatiezone in Kieldrecht. Met de Polder Land van Waas is intussen ook een akkoord voor de aanleg van een fiets- en wandelpad op de Pillendijk waardoor recreanten veilig kunnen fietsen naar Doel of Prosperpolder. Een soortgelijk plan ligt er op tafel voor de bufferdijk aan het Spaans Fort.


Via die weg zou men dan richting Watermolendijk en Hazopweg kunnen fietsen. Aansluitend wil de gemeente in samenwerking met de Maritieme Toegang en het Havenbedrijf een kilometerslange fietsverbinding maken in de groene buffer tussen haven en E34 om Verrebroek en Kallo te verbinden. Als alles gerealiseerd is, zal men dus veilig kunnen fietsen van Kieldrecht naar Verrebroek en verder door naar Kallo volledig rond de haven, midden in het groen.


"Er staat dus nog heel wat op stapel", zegt Filip Kegels tevreden. "We pleiten heel lang voor recreatief medegebruik van al die groene zones en natuurgebieden. Ze lenen zich immers perfect om trage verbindingen te creëren tussen de polderdorpen. Die zijn een ideaal alternatief voor de provinciale baan of wegen met veel havenverkeer.