Enkelrichting en knip in centrumstraten

VOORONTWERP VOOR HERINRICHTING MOLENSTRAAT EN OMLIGGENDE WEGEN

Simulatie van de Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Tragel. Het laatste deel wordt enkelrichting om het verkeer beter te spreiden.
Kristof Pieters Simulatie van de Molenstraat ter hoogte van het kruispunt met de Tragel. Het laatste deel wordt enkelrichting om het verkeer beter te spreiden.
De gemeente heeft een voorontwerp klaar voor de heraanleg van de Molenstraat en de omliggende centrumstraten in Kieldrecht. Niet alleen zal het uitzicht drastisch wijzigen en verdwijnen de kasseien, maar ook de verkeersafwikkeling wordt volledig anders met een knip in de Sportpleinstraat en de invoering van éénrichtingsverkeer in een stuk van de Molenstraat.

De Molenstraat is de centrale verbindingsweg tussen Kieldrecht en De Klinge. De heraanleg ervan staat al vele jaren op het verlanglijstje van de gemeente, maar nu komt het dossier eindelijk in een stroomversnelling. Aquafin heeft het project opgenomen in haar programma voor 2019. Er ligt nu een voorontwerp op tafel dat dit najaar zal worden voorgesteld tijdens enkele informatievergaderingen. De werken zouden begin 2019 van start moeten gaan.

De Molenstraat krijgt fietspaden in beide richtingen, de schooltoegang verhuist naar de Tuinwijkstraat en de kasseien verdwijnen.
Kristof Pieters De Molenstraat krijgt fietspaden in beide richtingen, de schooltoegang verhuist naar de Tuinwijkstraat en de kasseien verdwijnen.

Lagere snelheid

Het gaat niet alleen om de herinrichting van de Molenstraat, maar ook de Merodestraat en Tuinwijkstraat worden mee aangepakt. De Molenstraat nodigt met haar lang en recht profiel uit tot snel rijden. Dat zal men aanpakken via verschillende ingrepen. Er komt een poorteffect aan de grens van de bebouwde kom om de snelheid te doen dalen van 70 naar 50 km/uur. "We gaan ook de fietspaden doortrekken tot in het centrum", zegt schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V). "Nu stopt het fietspad aan het kruispunt met de Merodestraat. Om dit te kunnen realiseren gaan we de bestaande parkeerstroken opofferen. In de plaats komen geschrankte parkeervakken op de rijbaan. Die maatregel moet ook snelheidsremmend werken." De verschillende kruispunten van de Molenstraat worden ingericht als verhoogde verkeersplateaus en vanaf het kruispunt met de Merodestraat zal een snelheidslimiet van dertig kilometer per uur gelden richting centrum. De schoolomgeving zelf wordt ook heringericht met brede voetpaden en een smalle rijbaan. Parkeren zal hier niet meer mogelijk zijn. Ouders zullen de achteringang van de school moeten gebruiken en kunnen parkeren aan de sporthal.

Kasseivrij

De Molenstraat wordt volledig kasseivrij. Voor het smalste deel richting Dorpsstraat liggen twee scenario's op tafel. De ontwerper stelt voor om hier eenrichtingsverkeer in te voeren vanaf het kruispunt van de Tragel. Wie van de Molenstraat richting centrum wil rijden, zal dan moeten omrijden via de Tragel. Bijkomend voordeel is de spreiding van de verkeersdrukte. Als de inwoners niet te vinden zijn voor dit plan, is het alternatief een fietsstraat met tweerichtingsverkeer. De ontwerper waarschuwt er wel voor dat de rijweg te smal blijft hiervoor, waardoor men over de voetpaden zal blijven rijden.


De Merodestraat zal in ieder geval al zeker worden ingericht als een eenrichtingsstraat richting Kouterstraat. De straat krijgt het profiel van een woonerf met meer groen, geschrankte parkeerplaatsen en een verkeersplateau aan de Sportpleinstraat.


Tot slot wordt ook de Tuinwijkstraat aangepakt. Hier stelt de ontwerper een 'groene knip' voor ter hoogte van het vroegere scoutslokaal. De straat wordt gedeeltelijk heringericht als parkzone, en het is mogelijk om twee kiss-and-ridezones aan te leggen voor school De Droomwolk. Er worden wel verharde stroken aangebracht, zodat fietsers en hulpdiensten nog steeds door kunnen.