Eindelijk: heraanleg N70 kan starten

TWEE OVONDES EN APARTE BUSSTROKEN OP KOMST

Ter hoogte van supermarkt Aldi en het kruispunt Ijzerstraat komt een middenberm omdat kruisend verkeer hier te gevaarlijk is.
Kristof Pieters Ter hoogte van supermarkt Aldi en het kruispunt Ijzerstraat komt een middenberm omdat kruisend verkeer hier te gevaarlijk is.
De kogel is na 12 jaar wachten door de kerk. De regionale mobiliteitscommissie heeft het ontwerp goedgekeurd voor de heraanleg van de N70, waardoor de werken aanbesteed kunnen worden. Door het schrappen van de tram naar Beveren moest het huiswerk worden overgedaan. De meest opvallende ingrepen zijn de aanleg van twee ovondes en aparte busstroken.

De heraanleg van de N70 tussen de Vesten en de grens met Zwijndrecht is al vaak aangekondigd, maar het dossier kende heel wat tegenslag. Het laatste struikelblok was de beslissing van De Lijn om de tram dan toch niet door te trekken naar Beveren. Hierdoor moest de ontwerper opnieuw beginnen. Het aangepaste ontwerp is nu door de regionale mobiliteitscommissie van de Vlaamse overheid goedgekeurd, waardoor de werken kunnen aanbesteed worden. "Na twaalf jaar wachten kunnen we nu eindelijk werk maken van de herinrichting", reageert schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) opgelucht. "De overheid heeft de nodige budgetten vrijgemaakt waardoor we in principe begin 2019 de schop in de grond kunnen zetten."

Het wegdek ligt er als een lappendeken bij.
Kristof Pieters Het wegdek ligt er als een lappendeken bij.

Lappendeken

De werken zijn broodnodig; de N70 heeft zwaar geleden onder de winterprik van de voorbije week. Het wegdek was al een lappendeken van herstellingen en het strooizout, ijs en dooiwater heeft alles nog wat erger gemaakt. Vooral het deel tussen de Spoorweglaan en de Snoeckstraat ligt er erbarmelijk bij.


De gemeenteraad kreeg dinsdagavond het nieuwe ontwerp te zien voor de N70. Er is geen bedding meer voorzien voor de tram, maar er komen wel vrije busbanen. "Een vrije bedding zorgt ervoor dat bussen niet moeten aanschuiven in de file. Het belangrijkste is dat het dossier nu vooruit kan gaan", vindt Van Roeyen.

Onder meer aan het Pareinpark komt een ovonde voor een betere verkeersafwikkeling.
Kristof Pieters Onder meer aan het Pareinpark komt een ovonde voor een betere verkeersafwikkeling.

Parkeerstrook

Door het wegvallen van de trambedding is er wel meer plaats voor andere weginfrastructuur. Zo komen er bomen in het midden van de weg. De busbaan kan bovendien als uitwijkstrook gebruikt worden als de weg geblokkeerd zou zijn door een ongeval. Naast twee enkelrichtingsfietspaden van 1,75 meter is er ook nog plaats voor een voetgangersstrook. Doordat er geen tram zal rijden, is er tot slot ook plaats voor een parkeerstrook in het centrum van Melsele tussen het kruispunt met de Schoolstraat en de verkeerslichten aan de Torenstraat.


De twee opvallendste ingrepen zijn de aanleg van twee ovondes ter hoogte van het Pareinpark en de vrije basisschool in Melsele. Dat moet de verkeersafwikkeling vlotter doen verlopen. Omdat de vrije busbanen de ovondes kruisen, komen er verkeerslichten, maar die worden enkel geactiveerd als er een bus passeert. De gemeente verkreeg na aandringen ook enkele extra oversteekplaatsen, onder meer ter hoogte van de wijk Jan Bekenshoek en aan ontmoetingscentrum Boerenpoort. Het appartementencomplex tussen de Grote Baan en de Sint-Elisabethstraat krijgt ook een eigen in- en uitrit van de parking op de N70. Aan de vrije basisschool in Melsele had de gemeente graag ook lichten gezien voor overstekende kinderen, maar daar wou het gewest niet op ingaan. Tot slot komt er ter hoogte van de Ijzerstraat een middenberm zodat het verkeer er enkel kan inslaan komende van Beveren en uitrijden richting Melsele-centrum.


Volgend jaar zal het ontwerp nog voorgelegd worden aan de inwoners en zal er ook meer informatie worden gegeven over de fasering en de omleidingen.