Eerste Vlaamse gemeente met Europees Sint-Martinuslogo

Beveren is aanvaard als lid van een netwerk van Europese Martinusgemeenten. De volgende stap wordt de uitbouw van een Sint-Maartensroute die door de gemeente loopt.

Beveren wil de Sint-Maartentraditie ook internationaal helpen promoten en neemt de Vlaamse trekkersrol op zich. Richard Willems ging de kandidatuur van Beveren verdedigen in het Italiaanse Pavia. Met algemeenheid van stemmen werd Beveren aanvaard als lid van het netwerk 'Reseau Europeen Culturel Saint Martin', een door Unesco erkend netwerk. "Ik heb de band van Beveren met Sint-Maarten belicht en in het bijzonder de Sint-Maartensgriel op 11 november en bijhorende activiteiten zoals het Sint-Maartenslied, het Sint-Maartensgebak en het Sint-Maartensvuur toegelicht. We zijn nu de eerste Vlaamse gemeente die het logo van dit Europees netwerk mag dragen. De steden en gemeenten die tot het netwerk behoren, richten jaarlijks minstens één manifestatie in rond de figuur van Martinus."


De volgende stap is de uitbouw van een Sint-Martinusroute. "Er worden vier internationale routes uitgestippeld langs Sint-Martinusparochies. Beveren zal deel uitmaken van een route die start in Utrecht en via Beveren richting Frankrijk gaat langs de steden Amiens en Parijs en eindigt in Tours waar Sint-Martinus begraven ligt. Het universeel gedachtegoed van Martinus is 'delen'. De Sint-Martinusroutes zijn vredespaden die zich meer op jongeren richten dan die naar Compostela." (PKM)