Doel 2020 en Havenbestuur voor het eerst in gesprek

Het actiecomité Doel 2020 en het Antwerpse Havenbestuur hebben woensdagmiddag en -avond voor het eerst in bijna 20 jaar een rechtstreeks gesprek gevoerd met elkaar.

Dat gebeurde als uitloper van het door Canvas georganiseerde debat na de publieksvertoning van 'Oratorium zonder Doel'. Bij de afloop van het debat verklaarden beide partijen bereid te zijn om in gesprek te gaan met elkaar. Dat gebeurde dus woensdag voor het eerst tijdens een meer dan drie uur durende ontmoeting in het Havenhuis. Aan het gesprek namen voor het havenbestuur Eddy Bruyninckx, Kurt Tuerlinckx, Bjorn Verhoeven en Greet Bernaerts deel. Aan de andere kant van de tafel zaten Gerlinde Bressinck van de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder (EGD&P) en Denis Malcorps en Jan Creve van Doel 2020. Eddy Bruyninckx drukte de hoop uit dat Doel 2020 openstaat voor de economische argumenten die pleiten voor het Saeftinghedok. Van zijn kant heeft Doel 2020 verduidelijkt dat er voor het project nog veel onbeantwoorde vragen zijn en er geen maatschappelijk draagvlak bestaat. Er is wel overeen gekomen dat er eerst een nauwgezet mobiliteitsonderzoek moet gebeuren en alle alternatieven en scenario's onderzocht moeten worden om de te verwachten volumegroei van containertrafiek op te vangen. Ook wordt onderzocht in welke mate de gehuchten, geïsoleerde woningen en boerderijen en bouwkundig erfgoed behouden kan worden. Het Havenbestuur en Doel 2020 zijn het er over eens dat al deze stappen best gebeuren onder toezicht van een 'neutrale' figuur die door beide partijen wordt aanvaard. De gesprekken worden volgende maand voortgezet. (PKM)