De Doolen moet deuren sluiten

Foto Kristof Pieters
De rechtbank van Dendermonde heeft gisteren aan de advocaten van Doel 2020 en de Derde Generatie laten weten dat hun beroep is afgewezen. Hierdoor wordt het huurcontract voor gemeenschapshuis De Doolen definitief beëindigd en moeten de gekraakte woningen aan Oud Arenberg in Kieldrecht verlaten worden.

De Doolen is al 14 jaar in gebruik als gemeenschapscentrum. "De voormalige school speelt een cruciale rol in de Scheldewijding en het gemeenschapsleven", zegt Jan Creve, woordvoerder van het actiecomité Doel 2020. "Er vonden al tal van culturele activiteiten en optredens plaats. Die positieve rol is duidelijk een doorn in het oog van sommige overheden die het gebouw liever prijsgeven aan vandalen."


De rechtbank van Dendermonde wees het beroep van de vzw voor het behouden van hun huurcontract af. Volgens de rechtbank beschikken de gebruikers van De Doolen niet over de nodige rechten. "Maar ondertussen is de situatie in Doel-dorp door de schorsing van het gewestelijk uitvoeringsplan grondig gewijzigd", zegt Creve.


Tegelijk heeft de rechtbank ook de beroepsprocedure van de jongeren van de Derde Generatie afgewezen. De gekraakte woningen aan Oud Arenberg moeten nu definitief verlaten worden, zoniet dreigt een gedwongen uitzetting. "De bezetting van de huizen was een bewuste actie tegen de leegstand in de polder omdat de Maatschappij Linkerscheldeoever zonder goede reden gebruik en bewoning van haar woningen blijft tegenhouden", zegt Brian Waterschoot.

Verkrotting tegengaan

Zowel de jongeren van de Derde Generatie als het gemeenschapshuis De Doolen hebben het voorbije jaar bij de MLSO aangedrongen op een vergelijk. "Wij roepen hen op om redelijk te zijn. Waarom mensen uitzetten? Dat kost de gemeenschap alleen maar geld", zegt Creve. "Bewoning is de beste garantie tegen verkrotting. De leegstand in Doel bewijst dat ook. Die heeft de voorbije jaren geleid tot massale verkrotting en gigantische overlast. De gebouwen waarover het gaat zullen er nog jaren staan." (PKM)