Commissie buigt zich over fietsbeleid

Het gemeentebestuur van Beveren gaat een speciale gemeenteraadscommissie organiseren over het fietsbeleid.

Het initiatief hiervoor komt van raadslid Geert Noppe (Groen-sp.a). Hij stelt voor om alle knelpunten voor fietsers eens in kaart te brengen. De bedoeling is dat gemeenteraadsleden voor deze commissie zelf met de fiets zullen rondtrekken om het perspectief van de fietser ten volle te ervaren. "Door de toename van het vrachtverkeer is vooral de fietsveiligheid in de dorpskernen een pijnpunt", zegt Noppe. "Wij pleiten voor het wegwerken van zwarte punten via 'quick wins'. Fietsveiligheid hoeft niet altijd veel te kosten. Soms gaat het enkel om een principe of een andere invalshoek." Schepen van Mobiliteit Raf Van Roeyen (CD&V) is bereid om deze commissie te beleggen. "Maar het grote probleem is vooral dat veel van deze zwarte punten gelegen zijn op gewestwegen en die zijn moeilijker aan te pakken omdat we hierover geen bevoegdheid hebben", waarschuwt hij. (PKM)